1 op 10 verhuurde corporatiewoningen Amsterdam kwam vrij door woonfraude

Foto Pixabay

In 2017 bestond 10% van de nieuw verhuurde corporatiewoningen in Amsterdam uit woningen die eerder vrij waren gekomen omdat er bij de vorige eigenaren woonfraude werd geconstateerd. In totaal was er vorig jaar in Amsterdam bij 900 woningen van woningcorporaties sprake van fraude. Omdat de woningmarkt onder druk staat neemt het aantal gevallen van woonfraude toe.

Illegale onderhuur

Iedere woningcorporatie beschikt over een team dat dagelijks woonfraude opspoort. Hierbij wordt bijvoorbeeld gelet op illegale vakantieverhuur (zoals via Airbnb), hennepkwekerijen of illegale bordelen. Illegale onderhuur is de meest voorkomende vorm van woonfraude. Dit soort gebruik is niet in corporatiewoningen toegestaan, zelfs niet als het een huurwoning met een huurprijs boven de liberalisatiegrens betreft. Als bewoners het toch doen lopen ze het risico uit de woning te worden gezet, dikwijls vergezeld van een boete van gemiddeld €5000. Op die manier komt de woning weer vrij voor de beoogde doelgroep.

Vink: “Fraudeurs weten steeds beter onder de radar te blijven”

In 2018 gaan de gemeente Amsterdam en de woningcorporaties nog intensiever samenwerken om woonfraude tegen te gaan, met name op het gebied van gegevensuitwisseling. De corporaties zijn tevreden met het resultaat van vorig jaar, maar willen doorpakken. Sonja Vink, woonfraude-specialist bij Ymere, stelt dat woonfraudeurs steeds beter worden in het verborgen houden van de fraude. Behalve dat op deze manier woonruimte wordt onthouden van degenen die hier afhankelijk van zijn, zorgt het oneigenlijk gebruik van de woningen ook regelmatig voor overlast en een onveilig gevoel. Henk van der Noll van Stadgenoot roept daarom iedereen op om vermoedens van woonfraude altijd te melden bij de verhuurder of de gemeente. Dit kan ook anoniem.