Overheid legt €50 miljoen per jaar bij op omgebouwde kantoren

De overheid is relatief veel huurtoeslag kwijt aan tot woningen omgebouwde kantoren. Dit komt doordat verhuurders een hoge prijs vragen, maar toch onder de liberalisatiegrens blijven. De uitgekeerde huurtoeslag is sinds 2014 tot honderd miljoen euro opgelopen en neemt toe met vijftig miljoen per jaar. Deze is echter nodig om de woningen betaalbaar te houden.

Keijzer: “De toeslag als bonus”

Projectontwikkelaar Honk bekeek cijfers van het CBS. Honk concludeerde dat huurders van zogenaamde microwoningen ongeveer een derde van hun huur bekostigen met hulp van de overheid. Deze springt bij in meer dan negentig procent van de bijna dertigduizend gerealiseerde woningen. “Zonder huurtoeslag zouden de kleine woningen in de meeste steden niet te verhuren zijn, maar met de toeslag als bonus wordt het lucratief om leegstaande panden tot zo klein mogelijke huurappartementen om te bouwen”, aldus Rob Keijzer, projectontwikkelaar bij en eigenaar van Honk.

Kostenstijging

“De totale huurtoeslag voor alle woningen in Nederland steeg in de periode 2012 tot 2017 van 2,3 miljard naar 3,4 miljard”, schetst Keijzer. Hoewel de huurders hierdoor per saldo minder kwijt zijn aan de huur van hun microwoning, ligt de zaak niet zo simpel. “De huurtoeslag wordt uiteindelijk betaald door de belastingbetalers.” Gemiddeld legt de overheid meer dan tweeduizend euro per microwoning bij. Tegenstanders van dergelijke woningen claimen dat wordt geprofiteerd van de financiële nood van starters. Voorstanders stellen dat er een voorkeur voor kleine woningen uitgaat van de jongere generaties.

DELEN