Amstelveen komt met strengere Airbnb-regels dan Amsterdam

Foto Pixabay

Op 13 december zal Herbert Raat (VVD), Wethouder van Wonen in de gemeente Amstelveen, zijn voorstel voor nieuwe Airbnb-regelgeving voorleggen aan de gemeenteraad. In dit voorstel staat onder meer dat men maximaal 30 dagen per jaar een woning via Airbnb mag verhuren, dat is de helft van wat er in Amsterdam is toegestaan. Daarnaast moet er net als in Amsterdam een meldplicht komen en mogen maximaal twee personen een ruimte huren in dezelfde woning. Daartegenover staat dat de regels voor expats en studenten versoepeld moeten worden. Op dit moment telt Amstelveen 224 verhuuradressen.

Raat: “Wij willen verdienmodel eruit halen”

Vanaf 1 oktober gaan in Amsterdam de nieuwe regels voor Airbnb-verhuur in, met een maximum van 60 dagen verhuur en een meldplicht. Het toenemende toerisme in Amsterdam leidt ertoe dat ook in buurgemeenten als Amstelveen steeds meer Airbnb’s verrijzen. Een gevolg hiervan is dat de huizenprijzen in Amstelveen worden opgedreven. Wethouder Herbert Raat wil het grote geld dat verdiend kan worden met Airbnb-verhuur eruit halen, maar wel de optie open houden dat je je huis kunt onderverhuren terwijl je op vakantie bent. Dit houdt een maximum van 30 dagen per jaar in en bovendien moet de hoofdbewoner zelf woonachtig zijn op het verhuuradres. Ook mogen er niet meer dan twee kamers onderverhuurd worden, nu zijn dat er nog vier. Raat: “we geven ruimte, maar willen excessen voorkomen”.

Nieuwe regels voor woningdelen

Het gemeentebestuur wil Amstelveen juist wel aantrekkelijker maken voor expats en studenten. Op dit moment mag een woning door slechts één huishouden tegelijk bewoond worden, dit moeten er vier worden. Door de krappe woningmarkt in Amsterdam wijken steeds meer expats en studenten uit naar Amstelveen. De nieuwe regel moet het verder ook voor mantelzorgers makkelijker maken. Wethouder Raat hoopt dat de nieuwe wetgeving begin volgend jaar van kracht wordt.

DELEN