Amsterdam bouwt nieuwe wijk ter grootte van Leiden

Foto Maxpixel

De komende decennia wordt in het noordwesten van Amsterdam de grootste gebiedsontwikkeling van de stad ooit gerealiseerd: Haven-Stad. Het Amsterdamse college van B&W heeft groen licht gegeven aan de Ontwikkelstrategie Haven-Stad, MER-Haven-Stad en de Nota van Beantwoording voor de nieuw te ontwikkelen wijk. De plannen worden nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Met ruimte voor maximaal 70.000 woningen en 58.000 arbeidsplaatsen moet de wijk helpen om de enorme vraag naar woningen in de stad tegemoet te komen.

Van der Burg: “Het wordt niet zomaar een wijk”

Momenteel is het gebied waar de wijk moet komen een havengebied, met veel bedrijven gericht op productie en uit de creatieve sector. Eric van der Burg, wethouder Ruimtelijke Ordening, wil zoveel mogelijk met de zittende bedrijven samenwerken om de transformatie van het gebied zorgvuldig te laten verlopen. De insteek is daarbij dat zoveel mogelijk van de huidige bedrijven worden behouden, mits deze niet vervuilend zijn. Twaalf bestaande deelgebieden van het havengebied worden herontwikkeld tot moderne hoogstedelijke woon-werkwijken. De wijk zal uiteindelijk in grootte te vergelijken zijn met de stad Leiden. Dit biedt mogelijkheden om op grote schaal duurzame innovaties toe te passen. Tevens is er veel plek ingeruimd voor scholen, sport, cultuur en recreatie.

Weinig parkeerplaatsen

In de plannen wordt voornamelijk ingezet op openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Net als in het centrum van Amsterdam wordt ernaar gestreefd dat slechts 15% van de verplaatsingen per auto wordt gedaan. Om die reden zullen er weinig parkeerplekken worden aangelegd. Verder moet Haven-Stad plaats bieden aan een gemengde bevolkingssamenstelling met 40% sociale huur, 40% middeldure woningen en 20% vrije sector. Vanwege toezeggingen aan de huidige gevestigde bedrijven kan het nog enkele decennia duren voordat deze allemaal (indien nodig) zijn verplaatst, waarbij ze het liefst wel voor de stad worden behouden.

 

DELEN