Autoverkeer centrum Amsterdam wordt verder ingeperkt

Creative Commons by Michiel1972_Wikipedia
Foto Michiel1972 Wikimedia

Het stadsbestuur van Amsterdam is akkoord gegaan met een grondige herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal en het omliggende gebied. In de straat moet meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers, hiervoor zal het autoverkeer tot één richting worden beperkt. Daarnaast wordt er een klein park gerealiseerd en moet er meer ruimte komen voor gebouwen met een museale of culturele functie. Als de gemeenteraad instemt met het plan kunnen de werkzaamheden naar verwachting in 2019 beginnen.

Wethouders Litjens: “Geen vaststaand verkeer meer”

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van het centrum van Amsterdam te verbeteren heeft wethouder Litjens van Verkeer de Uitvoeringsagenda Mobiliteit opgesteld. De maatregelen in deze agenda moeten de drukte in de stad beter spreiden. Het aanpassen van de straat naar éénrichtingsverkeer moet de binnenstad minder aantrekkelijk maken voor auto’s die niet op weg zijn naar een bestemming in de stad. Deze auto’s kunnen volgens Litjens beter om de stad heen rijden. Eerder werd in dit kader het Muntplein al gedeeltelijk afgesloten voor autoverkeer.

Meer groen en cultuur

Naast de wijzigingen voor het verkeer vinden er ook andere aanpassingen plaats. Op een breder gedeelte van de Nieuwezijds Voorburgwal, de huidige Postzegelmarkt, moet volgens de plannen een klein park komen. Daarnaast worden een aantal gebouwen in het gebied, zoals het PC Hoofthuis en het SNS-gebouw, geschikt gemaakt voor een museale of culturele functie. Ook moeten eenzijdige horecavergunningen waar mogelijk worden beperkt. Wanneer alle plannen zijn uitgewerkt in een Nota van Uitgangspunten gaat het inspraaktraject van start. Als alles wordt goedgekeurd beginnen de werkzaamheden naar verwachting in 2019, waarbij als eerste het deel tussen het paleis en het Spui aan de beurt is.