Beleggingsvolume vastgoed stabiliseert in 2019

Foto Rawpixel

Vastgoeddienstverlener Savills verwacht voor 2019 een beleggingsvolume tussen de 17 en 18 miljard euro. Voor 2018 komt de schatting uit op ongeveer 20 miljard euro. Het beleggingsvolume bereikt daarmee volgens Savills een “duurzaam evenwicht”. Het van oorsprong Britse bedrijf stelt vast dat beleggingen diverser zijn wat betreft locatie en type van de objecten. Het aandeel van buitenlandse investeerders loopt terug.

Kleemans: “Nederlandse vastgoedmarkt interessant voor beleggers”

De stijging die het beleggingsvolume de afgelopen jaren heeft laten zien, stabiliseert in 2019. Savills wijt dit niet aan een gebrek aan investeringsbereidheid, maar aan een tekort aan beleggingsproducten van hoogwaardige kwaliteit. “Huurgroei en een groeiverwachting voor de economie houden de Nederlandse vastgoedmarkt interessant voor beleggers”, aldus Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills. De vraag naar vastgoedobjecten om in te investeren blijft sterk, maar investeerders zijn inmiddels grotendeels door het aanbod heen. Investeerders beleggen steeds meer buiten de randstad, met name in woningen.

Beleggingen diverser

Savills stelt een toename vast van het beleggingsvolume buiten de Randstad en in het woningsegment. Het beleggingsvolume buiten de Randstad is in 2018 toegenomen tot 47 procent van het totale beleggingsvolume in Nederland. In 2016 was dit nog 36 procent. Investeringen in de zes grootste steden van Nederland en de Randstad daalden met 10 procent en 1 procent. Beleggingen werden in 2018 ook aanzienlijk meer gedaan in woningen dan in de jaren 2007-2010: 31 procent tegenover 16 procent. Daarnaast daalde het aandeel van internationale investeerders van 63 procent in 2017 tot 45 procent in 2018. Savills vermoedt dat dit te verklaren is doordat deze investeerders een voorkeur hebben voor grootschalige transacties. Deze zijn op de krappe Nederlandse vastgoedmarkt steeds minder mogelijk. De gemiddelde omvang van vastgoedbeleggingen liep in 2018 met 6 procent terug.

DELEN