BZK komt €200 miljoen tekort voor invoering Omgevingswet

Foto Wikimedia

Voor het invoeren van de nieuwe Omgevingswet blijkt nog eenmalig €200 miljoen euro nodig te zijn, geld dat niet beschikbaar is bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Omgevingswet van minister Schultz is een van de meest ingewikkelde wetgevingsprocessen ooit en behoorde eerder tot het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat). Tijdens de formatie werd de Omgevingswet doorgeschoven naar Binnenlandse Zaken, dat nu niet weet waar het de ontbrekende €200 miljoen vandaan moet halen.

Prestigieuze wet

De Omgevingswet is een van de grootste hervormingen van het vorige kabinet. Alle regelgeving voor ruimtelijke ontwikkeling wordt in de nieuwe wet gebundeld, zodat er minder vergunningen en kortere procedures nodig zijn. De wet werd in 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en een jaar later door de Eerste Kamer. De complexiteit van de invoering heeft ervoor gezorgd dat deze al twee keer is uitgesteld, de huidige planning is 1 januari 2021. Het ministerie van I&W was teleurgesteld toen de invoering van de wet werd overgeheveld naar BZK, dat het als eigen prestigeproject beschouwde. Echter, ook I&W had veel moeite om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen.

Ollongren: “we moeten het oplossen”

Op voorspraak van Kajsa Ollongren werd de Omgevingswet naar het ministerie van BZK gehaald tijdens de formatie. Het gat in de begroting voor de wet staat staat echter nog steeds open. Er is inmiddels al een paar keer over het probleem gesproken in het kabinet en bij het wekelijks coalitie-overleg, maar het overhevelen van de benodigde taken en medewerkers van I&W naar BZK heeft nu de prioriteit. Daarna zal er naar een oplossing worden gezocht. Het ministerie van BZK is niet het enige dat door een overheveling van taken met een tekort op het budget kampt, ook het ministerie van Onderwijs zoekt door de toevoeging van het landbouwonderwijs van Economische Zaken naar geld om dit te financieren.

DELEN