Een op de zeven starters zwijgt over studieschuld bij hypotheekaanvraag

Foto Pixabay

Bijna 15 procent van de starters verzwijgt een studieschuld bij het aanvragen van een hypotheek, wijst onderzoek van hypotheekadviseur Viisi uit. Hoewel de hypotheekverstrekker verplicht is naar de studieschuld te vragen en de aanvrager verplicht is deze te vermelden, is de opgegeven schuld niet te controleren. Liegen is daarentegen niet zonder gevolgen.

Vliegenthart: “Problemen aanzienlijk groter”

De hoogte van een eventuele studieschuld beperkt het maximale bedrag dat een hypotheekverstrekker beschikbaar stelt. Liegen over de studieschuld komt daarom veel voor, zeker aangezien de kans op ontdekking klein is. Deze staat immers niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie en het opgegeven bedrag valt niet te controleren. Uit een peiling van hypotheekadviseur Viisi blijkt dat één op de zeven 22- tot 35 jarigen de hypotheekverstrekker niet inlicht over een studieschuld. “Op het moment dat je dat niet doet en je komt in de problemen, dan zijn die problemen aanzienlijk groter”, waarschuwt Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, voor de gevolgen. De bank zal immers strenger handelen als de klant in de financiële problemen komt, omdat er feitelijk sprake is van oplichting.

Provinciale verschillen

Gemiddeld 14,5 procent van de ondervraagden antwoordt instemmend op de stelling ‘Ik ben van plan mijn studieschuld te verzwijgen/heb mijn studieschuld verzwegen bij de hypotheekaanvraag’. 11,1 procent antwoordt met ‘Weet ik niet’. De overige 74,4 procent zegt de studieschuld niet te verzwijgen. In de provincies Groningen en Overijssel ligt het percentage dat de studieschuld verzwijgt met 31 en 27 procent het hoogst. Daar tegenover staat Zeeland: afgerond 0 procent van de ondervraagde Zeeuwen loog tegen de tegen de bank. Terwijl de huizenprijzen in de Randstad het hoogst liggen, wijken de percentages in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht met respectievelijk 14, 12 en 19 procent minder van het gemiddelde af.

DELEN