Eerste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet ter inspraak

De ministerraad heeft vandaag op voorstel van minister Tineke Huizinga van VROM ingestemd met de eerste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze algemene maatregel van bestuur is een aanvulling op de 31 maart in werking getreden Crisis- en herstelwet (Chw).

Ontwikkelingsgebieden (GOP)

Het besluit wijst de Stadshavens Rotterdam en Zaanstad Midden aan als ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kunnen ontwikkelingen worden gerealiseerd die tot nu toe door het ontbreken van milieugebruiksruimte niet van de grond konden komen. Het besluit stelt bestuurders nu in staat om tijdelijk van de normen af te wijken, mits er op termijn een betere situatie ontstaat.

Innovatieve experimenten

Een drietal projecten is aangewezen als innovatieve experimenten die af mogen wijken van bepaalde wettelijke bepalingen. Voorwaarde is dat zij bijdragen aan het bestrijden van de crisis en aan duurzaamheid. Het gaat om:

  • miniwindturbines op gebouwen in Amersfoort, Houten, Nieuwegein en Utrecht;
  • eco-iglo-project in Leeuwarden. Dit moet wonen en werken op en aan het water op een ecologisch verantwoorde manier mogelijk maken;
  • zuigercompressor-windturbinecombinatie in Leeuwarden. Dit is een systeem voor klimaatbeheersing en ammoniakreductie in de melkrundveehouderij, waarmee op een duurzame manier water uit lucht wordt gehaald.

Bouwprojecten van nationale betekenis

De Chw kent een procedure voor de versnelde uitvoering van met name woning-bouwprojecten. Op basis van het besluit vallen ook onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en zorginstellingen onder deze regeling.

Lokale projecten met nationale betekenis

Om de bouwnijverheid als economisch vitale sector een extra stimulans te geven, maakt de Chw het mogelijk dat ‘lokale projecten met nationale betekenis’ versneld worden uitgevoerd. In eerste instantie worden 3 projecten aangewezen:

  • FlorijnAs te Assen: herontwikkeling tot een nieuw bedrijventerrein en landschapsontwikkeling;
  • Rotterdam Central District: herontwikkeling van het gebied rondom Centraal Station;
  • Stationsgebied Utrecht: versnelde uitvoering van de herinrichting van dit gebied.

Overige bepalingen

Om uitvoering te geven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Roefs en Koopmans wordt het project N18 (Varsseveld-Enschede) toegevoegd aan bijlage II van de Chw. Projecten uit deze bijlage kennen verkorte juridische procedures.

Vervolgtraject

Het ontwerp-besluit gaat na publicatie in de Staatscourant nu eerst de inspraak in. Ook zal de minister van VROM het ontwerp-besluit aan de Tweede en Eerste Kamer aanbieden. Vervolgens gaat het ontwerp-besluit voor advies naar de Raad van State.

Bron: Persbericht Ministerie van VROM
DELEN