Efteling wil mee met Europese top en breidt uit

Foto Pixabay

Attractiepark de Efteling mag in de komende jaren uitbreiden. Aan de groei heeft de gemeenteraad van Loon op Zand wel enkele voorwaarden gesteld. Het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 is daarmee met enkele wijzigingen geaccepteerd. In het overleg tussen gemeente, betrokken partijen en omwonenden zijn te nemen maatregelen afgesproken, die de overlast voor de omgeving beperkt moeten houden. Het streven is om de Efteling tot 2030 met 8 hectare uit te breiden en 2 miljoen bezoekers per jaar meer te ontvangen.

Bruijniks: “De gemeente neemt het voortouw in goed burenoverleg”

Hoewel niet aan alle wensen van de betrokkenen tegemoet is gekomen, is wethouder Gerard Bruijniks “ervan overtuigd dat er nu een zorgvuldig afgewogen plan ligt”. De dialoog met omwonenden vroeg om aanpassingen en de gemeente wil deze gang van zaken ook in de toekomst stimuleren. “Goed met elkaar in gesprek blijven is de basis voor een goede samenwerking.” Onder meer een extra toegangsweg op drukke dagen, een bufferzone met groen tussen het park en de omliggende woonwijken en een maximale bouwhoogte van 25 meter voor attracties aan de parkgrenzen zijn het resultaat van het overleg. Hiermee komt een einde aan vier jaar beraadslagen door de gemeenteraad.

Concurreren

De Efteling zal in totaal met 8 hectare groeien, 3 hectare aan de oost- en 5 hectare aan de westkant. Om de grotere stroom bezoekers aan te kunnen, worden een nieuwe toegangsweg en extra parkeerplekken aangelegd. Naar verwachting opent de Efteling in 2020 de eerste nieuwe attractie. Zo wil het attractiepark met de Europese topparken kunnen blijven concurreren, zonder de omgeving te zwaar te belasten. Op dit laatste zal strenge controle worden uitgevoerd. De kosten voor eventuele noodzakelijke alternatieven zijn voor rekening van de Efteling.