FD: mogelijk huizenbubbel door stijging NHG-grens

CC by Christoph Scholz
Foto Christoph Scholz

Per 1 januari 2017 wordt de maximumgrens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verhoogd naar €245.000. In de column ‘Bartjens’ in het Financieele Dagblad wordt echter gewezen op grote verschillen in huizenprijzen tussen de top 6 regio’s en daarbuiten in Nederland. Dit leidt mogelijk tot prijsstijgingen in regio’s waar daartoe geen aanleiding is.

Arjen Gielen: “eigen huis moet bereikbaar blijven”


euro_munzgeld_und_portmonee_-_nahaufnahme_geld_kleingeld_munzenArjen Gielen
, directeur van het Waarborgfonds Eigen Woningen dat de NHG uitvoert, licht toe dat de gemiddelde huizenprijs in Nederland is gestegen tot €234.830. Rekening houdend met bijkomende kosten, is daarom een stijging van de NHG-grens naar €245.000 nodig om boven de gemiddelde huizenprijs te blijven. De nieuwe methodiek voor het bepalen van de NHG-grens houdt namelijk in dat deze wordt gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Met een NHG kunnen ook mensen met een lager inkomen op een verantwoorde manier een huis kopen met bovendien voordeligere rentetarieven, aldus Gielen.

Huizenprijzen verschillen sterk per regio

In de column ‘Bartjens” in het FD over achtergronden van financiële gebeurtenissen van 25 oktober wordt gewezen op de grote verschillen in huizenprijzen tussen de top regio’s en de rest van Nederland. Zo blijkt uit een onderzoek van Calcasa dat de gemiddelde woningwaarde in geheel Nederland weliswaar nog 0,5% lager ligt dan tijdens de laatste piek in 2008, maar dat deze in de 6 beste regio’s inmiddels 6,5% hoger ligt. In Amsterdam alleen is dit zelfs 13,5% hoger. De gemiddelde woningprijs wordt dus zeer sterk beïnvloed door de top regio’s. Het bijstellen van de NHG-grens is echter van invloed op alle regio’s. Zo bestaat het gevaar dat de woningprijzen ook buiten de top regio’s zullen stijgen, zonder dat hier een andere aanleiding dan de hogere NHG-grens voor is.