Gasaansluiting niet langer verplicht bij nieuwbouw

CC0 Pixabay
Foto Pixabay

Minister Kamp van Economische Zaken heeft vandaag een wetsvoorstel gestuurd naar de Tweede Kamer, om de wettelijke verplichting voor gasaansluitingen bij nieuwbouwwoningen op te heffen. Op dit moment mogen er geen nieuwe woningen worden opgeleverd zonder een verbinding met het gasnet, ook als er andere energie- en warmtebronnen beschikbaar zijn. De nieuwe wetgeving zou per 1 januari 2018 van kracht moeten zijn.

Kamp: “we moeten van het aardgas af”

Minister Kamp stelt dat op dit moment ongeveer 30 procent van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de warmtevoorziening aan woningen, gebouwen en kassen voor de tuinbouw. In de meeste gevallen wordt daarvoor gas gebruikt. Aangezien er in de Energieagenda is afgesproken dat er wordt gestreefd naar bijna 0 procent CO2-uitstoot in 2050, zal ook het gasverbruik flink moeten worden teruggedrongen. Kamp hoopt dat het afschaffen van de verplichting voor een aansluiting op het gasnet het aantrekkelijker maakt om voor alternatieve warmtebronnen te kiezen. Mocht deze alternatieve warmtebron niet beschikbaar zijn, dan blijft de verplichting overigens wel van kracht, zodat iedere nieuwe woning wel over een warmtevoorziening beschikt.

Gemeente gaat energie-infrastructuur bepalen

Ieder jaar worden 40.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd met een gasaansluiting. Voor meer dan de helft hiervan moet een geheel nieuwe infrastructuur worden aangelegd of uitgebreid. Onder de nieuwe wetgeving is het aan gemeenten zelf om te bepalen wat voor warmtevoorziening aan nieuwe woningen wordt geleverd. Behalve de nieuwe regelgeving voor nieuwbouw, wordt er ook gewerkt aan het overschakelen van bestaande bouw. Gedurende dit jaar wordt er gewerkt aan een juridisch kader om deze overstap te bewerkstelligen. Dit plan maakt onderdeel uit van het ‘transitiepad lage temperatuur en warmte’ dat eerder in de Energieagenda werd aangekondigd.

DELEN