Den Haag voert puntensysteem in voor groen bouwen

Foto Pixabay

Den Haag gaat een puntensysteem invoeren voor groen- en natuurinclusief bouwen. Het Haagse systeem is uniek in Nederland en wordt al vanaf dit jaar gefaseerd ingevoerd. Nieuw te realiseren projecten moeten minstens het aantal punten halen dat de gemeente vooraf heeft vastgesteld.

Groene maatregelen

Het nieuwe puntensysteem verplicht ontwikkelaars en architecten voldoende ‘groene’ maatregelen mee te nemen in hun plannen. De gemeente stelt het aantal te behalen punten per project vooraf vast. Om aan dit aantal te voldoen, kunnen ontwikkelaars en architecten kiezen uit verschillende maatregelen, die elk 1 tot 3 punten waard zijn. Het plan was al onderdeel van het coalitieakkoord. Ingenieursbureau Arcadis werkte het de afgelopen maanden uit. Nog dit jaar gaat het puntenstelsel in voor enkele projecten in het Central Innovation District, het gebied rondom de grote Haagse NS-stations. Waar het systeem geen verplichting is, geldt het als wens van de gemeente. Invoering vindt vervolgens gefaseerd plaats.

Revis: “Systeem is bruikbaar en effectief”

Het toenemende inwonertal van Den Haag maakt het groene puntensysteem volgens de gemeente noodzakelijk. “Den Haag staat bekend als prettige leefstad, maar groeit ook enorm”, aldus Boudewijn Revis, wethouder Stadsontwikkeling & Wonen. “Daarom gaan we bouwen, maar zorgen we ook met dit soort maatregelen ervoor dat de stad mooi en groen blijft.” Het belangrijkste uitgangspunt van het groene puntensysteem is altijd geweest dat het systeem niet te ingewikkeld moest zijn. Het moest ontwikkelaars immers niet afschrikken. “Daarvoor is de bouwopgave te groot”, benadrukt Revis. “Dit systeem is bruikbaar en effectief.”

DELEN