Den Haag wil sociale en middeldure huurwoningen toegankelijk houden

Foto Pixabay

De gemeente Den Haag heeft haar Woonagenda voor 2019 gepresenteerd. Wethouder Boudewijn Revis kondigt daarin een aantal maatregelen aan om voldoende en betaalbare woningen ook in de Hofstad mogelijk te maken. Zo gaat Den Haag onder meer voorrang verlenen aan ‘onmisbare beroepsgroepen’ en voert de gemeente een inkomenseis in voor middenhuur.

Revis: “Onorthodoxe maatregelen”

Aan Omroep West laat Boudewijn Revis weten dat de Woonagenda een aantal “onorthodoxe maatregelen” bevat, die op een “unieke manier” bijdragen aan het oplossen van problemen op de woningmarkt. Revis is wethouder van Stadsontwikkeling en Wonen. De maatregelen zijn nodig om de stijging van het inwonertal van Den Haag met jaarlijks vier- tot vijfduizend tot 2023 op te kunnen vangen. Met name de woningmarkt voor starters staat onder grote druk. Bijna zestigduizend mensen zoeken een huurwoning. Wachttijden van veertig maanden zijn geen uitzondering. Opvallend is de maatregel om beroepsgroepen die “een onmisbare maatschappelijke bijdrage leveren aan de stad” voorrang te verlenen op de woningmarkt. Zo krijgen zij voorrang op een sociale huurwoning in daarvoor bestemde complexen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om politieagenten, zorgpersoneel en leraren. “Den Haag is de eerste stad die dit op een grote schaal gaat doen”, aldus Revis.

Eisen aan nieuwbouw en huurders

De Woonagenda vult het coalitieakkoord aan, waarin al was afgesproken dat dertig procent van de nieuwbouw uit sociale huurwoningen moest bestaan. Daarnaast legden de coalitiepartijen hierin het streven vast dat twintig procent van de nieuwbouw uit middeldure huurwoningen moest bestaan. Nieuw is de maatregel die huurprijs en inkomen koppelt middels een huisvestingsvergunning. Bij een huurprijs tot 950 euro mogen huurders maximaal 55.000 tot 60.000 euro verdienen. Met deze en andere maatregelen wil de gemeente Den Haag sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen betaalbaar houden voor de doelgroep.

DELEN