Hoge arbeidsproductiviteit remt prijsstijgingen in Nederlandse bouwsector

Foto Pixabay

De arbeidsproductiviteit in de Nederlandse bouw is sinds 2000 aanzienlijk harder gegroeid dan in andere landen. De grootste oorzaak voor deze toename lijkt het eveneens gestegen bouwvolume, dat in de vergeleken regio’s juist daalde. Door de toegenomen bouwproductie kampten Nederlandse bouwbedrijven minder met overcapaciteit, konden zij hun personeel doelmatiger inzetten en investeerden zij eerder in efficiëntere productieprocessen. Het gevolg is dat de prijsstijging in de Nederlandse bouwsector met zo’n 35 procent relatief beperkt blijft, stelt het ING Economisch Bureau.

Toegenomen arbeidsproductiviteit

De prijsstijging in de Nederlandse bouw was beperkt in vergelijking met de andere landen in het onderzoek. Tegenover de toename met 35 procent in Nederland, staat namelijk een toename met 66 procent in de EU-12 (waar onder meer Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk toe behoren) en met 126 procent in de Verenigde Staten. De prijsstijgingen lijken samen te hangen met de mate waarin de arbeidsproductiviteit in de bouw veranderde. In Nederland nam deze namelijk met 29 procent toe, terwijl de arbeidsproductiviteit in de EU-12 slechts met 3 procent steeg en in de VS zelfs met 24 procent daalde. Kostenstijgingen, zoals de kosten van materiaal en personeel, kunnen daardoor in mindere mate opgevangen worden door een hogere productiviteit. Dit leidt in deze landen tot een hogere verkoopprijs.

Van Sante: “Doelmatigere inzet van personeel en investering in efficiëntere bouwmethodes”

Belangrijkste oorzaak voor de beperkte prijsstijging in Nederland is volgens de onderzoekers de relatief sterk toegenomen bouwproductie. Deze steeg met 10 procent, terwijl het volume van de bouwproductie in de EU-12 juist met 10 procent en in de VS met 18 procent afnam. Dit heeft op verschillende manieren effect op de arbeidsproductiviteit en daarmee op de prijsontwikkeling. “De hoge volumegroei leidt bij Nederlandse bouwbedrijven tot doelmatiger inzet van personeel en tot investeringen in nieuwe efficiëntere bouwmethodes”, legt Maurice van Sante uit, senior econoom bij het ING Economisch Bureau. “Door de relatief hoge productiviteitsgroei in de Nederlandse bouw zijn de prijzen relatief beperkt gestegen ten opzichte van de bouw in de andere landen.”