Houdbaarheidsdata Nederlandse huizen onbekend

Foto Pixabay

De levensduur van Nederlandse woningen blijkt onduidelijk. Experts geven zeer uiteenlopende schattingen: 55 tot 500 jaar. Lector duurzame renovatie Haico van Nunen van de Hogeschool Rotterdam concludeerde na onderzoek dat het gemiddelde Nederlandse huis minimaal 120 jaar mee kan. Volgens hem hangt dat meer af van de functionaliteit, dan van de bouwkundige staat.

Van Nunen: “Bij normaal onderhoud blijven de stenen wel staan”

Uit een inventarisatie van Business Insider valt op te maken dat de levensduur van een huis niet eenvoudig te benoemen is. “Het kan verbazen, maar of een nieuw huis 50, 75, 100 jaar of veel langer mee moet kunnen, wordt niet vastgelegd”, aldus Haico Van Nunen. Na 120 jaar is echter een goed moment om over het behoud van een gebouw te beslissen. Hoewel de woning bouwkundig nog in orde kan zijn, is het dan de vraag of een huis dan nog wel aan de behoeften van haar bewoners voldoet. Door de uitschieters uit een eerder onderzoek te halen, die varieerden van 55 tot 500 jaar, kwam Van Nunen tot zijn bevinding dat een gemiddeld huis ruim een eeuw mee kan.

Drie levensduren

Van Nunen benoemt een functionele, economische en technische houdbaarheidsdatum, in de meeste gevallen oplopend van kortst naar langst. Deze zijn voornamelijk afhankelijk van de woonwensen en -eisen, de ligging en het onderhoud van de gebouwen. Van Nunen pleit voor het zo lang mogelijk behouden van huizen, met het oog op een dreigende krapte op de woningmarkt. Naar verwachting zijn in 2045 8,5 miljoen woningen nodig. Op dit moment telt Nederland 7,7 miljoen huizen en komen daar per saldo 40.000 per jaar bij.

DELEN