Hypotheek ontoereikend voor gemiddelde koopstarter in heel Nederland

Foto Pixabay

46 procent van de jongvolwassenen met een verhuiswens heeft een voorkeur voor kopen, ondanks de hoge huizenprijzen. Toch daalde in het eerste kwartaal het aandeel jongvolwassenen in de totale woningverkopen, terwijl de stijging van de huizenprijzen afzwakt. Deze komt in 2019 naar verwachting uit op 6 procent ten opzichte van vorig jaar. Grootste obstakel voor jongvolwassenen is het tekortschieten van hypotheken om de gemiddelde verkoopprijs te kunnen betalen, concludeerden economen van Rabobank. Koopstarters moeten daarom eigen vermogen inleggen om aan de eisen van de markt te voldoen.

De Groot: “In alle provincies lastig om de gemiddelde verkoopprijs te betalen”

Rabobank publiceerde zijn voorspellingen in het Kwartaalbericht Woningmarkt. Daarin uit huizenmarkteconoom Carola de Groot haar zorgen over de marktomstandigheden voor jongvolwassenen: “Ze zijn te rijk voor een sociale huurwoning, maar te arm voor een huis in de vrije huursector.” Op de huizenmarkt lopen woningzoekenden tot 35 jaar tegen huizenschaarste en oplopende huur- en koopprijzen aan. Toch sprak 46 procent van de ondervraagden een voorkeur uit voor een koophuis. Of zij deze koopwens kunnen verwerkelijken, is onzeker. “Als we de gemiddelde verkoopprijs confronteren met de gemiddelde maximale hypotheek die aspirant-koopstarters kunnen krijgen, dan blijkt dat het in alle provincies lastig is om de gemiddelde verkoopprijs te betalen”, aldus De Groot.

Hypotheek ontoereikend

Koopstarters in Noord-Holland staan er het ongunstigst voor. Op basis van het gemiddelde inkomen kunnen 35-minners daar slechts 58 procent lenen van de gemiddelde verkoopprijs. In Zuid-Holland ligt de gemiddelde leencapaciteit daarentegen op 74,4 procent. Hier zijn de inkomens relatief hoog zijn, maar is de gemiddelde verkoopprijs laag vergeleken met de rest van de Randstad. De Groot bespreekt de provincie Utrecht als voorbeeld met harde cijfers. Gemiddeld kunnen Utrechtse koopstarters net geen 225 duizend euro lenen, terwijl de gemiddelde verkoopprijs van een woning boven de 260 duizend euro blijft. Naar verwachting stijgen de huizenprijzen in 2019 minder hard dan een jaar eerder het geval was, een ontwikkeling die ook in 2020 zal doorzetten. “Wel is deze prognose sinds ons laatste Kwartaalbericht wat onzekerder geworden”, waarschuwt De Groot. “Er zijn namelijk signalen dat de prijsgroei mogelijk sneller afvlakt dan nu door ons voorzien.”

DELEN