Kabinet en regio investeren miljoenen in economisch kerngebied Brainport Eindhoven

Foto Stephane Gaudry Wikimedia

Minister Schouten (landbouw), minister Ollongren (binnenlandse zaken) en staatssecretaris Keijzer (economische zaken) hebben gezamenlijk een investering van €130 miljoen in de regio Eindhoven bekend gemaakt. Daarnaast zal ook de regio zelf €240 miljoen investeren. Als dit laatste bedrag niet wordt gehaald, zal ook de investering van het Rijk worden teruggeschroefd.

Brainport Eindhoven

Het kabinet ziet ‘Brainport Eindhoven’ als een economisch kerngebied van nationale betekenis. De hoge concentratie kennisintensieve maakindustrie kent met €2 miljard de hoogste private uitgaven aan R&D. Daarnaast vond de grootste economische groei van 2017 in Eindhoven plaats (4,9%) en heeft de stad de hoogste patent-dichtheid ter wereld met 22.6 patenten per 10.000 inwoners. De focus van de nieuwe investeringen is gericht op het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent voor innovaties met een maatschappelijke impact. Daarnaast zullen ook de culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen in de stad worden uitgebreid en verbeterd, tezamen de algehele leefbaarheid in de regio voor de bestaande bevolking.

Jorritsma: “Echt een heel belangrijke stap”

Burgemeester John Jorritsma, tevens voorzitter van Stichting Brainport, onderschrijft het belang van deze investeringen voor de regio. Tevens kijkt hij uit naar verdere samenwerking tussen Rijk en regio voor de ontwikkeling en inzet van Brainport Eindhoven. Zo zal er voor de zomer een regiodeal worden gekoppeld aan de Brainport Nationale Actieagenda. Dankzij de nieuwe investeringen kunnen de actiepunten uit deze agenda worden waargemaakt, waarna gekeken wordt hoe ook de rest van Nederland van de economisch sterke regio kan meeprofiteren.