Komende jaren verdubbeling bouw corporatiewoningen

Creative Commons by Pixabay
Foto Pixabay

Branchevereniging voor woningcorporaties Aedes meldt in haar woonagenda dat woningcorporaties de ambitie hebben om de komende jaren ongeveer 34.000 extra sociale huurwoningen per jaar te gaan bouwen. Daarnaast worden de bestaande corporatiewoningen energiezuiniger gemaakt en wordt er meer aandacht geschonken aan het betaalbaar houden van huren. Ook komt er meer maatwerk voor speciale doelgroepen. Deze ambities moeten samen met gemeenten, huurdersorganisaties en zorgverleners in de komende tijd gerealiseerd worden.

Toenemende vraag betaalbare huurwoningen

Ongeveer vier miljoen Nederlanders wonen in een sociale huurwoning. De vraag naar sociale huurwoningen is echter nog groter, zodat nu veel mensen op een wachtlijst staan. Om dit probleem aan te pakken zullen er veel corporatiewoningen bijgebouwd gaan worden, gemeenten stellen hiervoor extra grond ter beschikking. Het streefaantal van 34.000 per jaar betekent een verdubbeling ten opzichte van 2015. Een ander probleem is het groeiende aantal huurders dat moeite heeft om de maandelijkse huur op te brengen. Uit de Landelijke Monitor Wonen van 2014 bleek dat 15,3 procent van de huurders in corporatiewoningen een betaalrisico heeft. Corporaties zullen daarom een deel van hun investeringscapaciteit in gaan zetten om de huren laag en betaalbaar te houden.

Norder: “Een oud verhaal, een nieuw hoofdstuk”

Marnix Norder, voorzitter van Aedes, is tevreden met de Woonagenda zoals die werd vastgesteld op het verenigingscongres van 20 april in Amersfoort: “Ik ben blij dat we weer verder kunnen met waar we begonnen zijn: goed, betaalbaar wonen voor mensen met een bescheiden inkomen.” Naast het aanpakken van de wachtlijsten en de huurprijzen, zal er ook worden ingezet op het energiezuinig maken van alle woningen. Dit scheelt ook in de kosten voor de huurders. In 2050 moeten alle corporatiewoningen CO2-neutraal zijn. Bovendien moeten alle woningen in 2021 gemiddeld over energielabel B beschikken.