Matige jaarcijfers voor agrarische vastgoedmarkt

Foto Pixabay

De druk op de rendementen in de agrarische sector heeft in 2018 minder transacties in agrarisch vastgoed tot gevolg gehad. Dat stelt de NVM in het jaarrapport voor 2018 ‘Vastgoedmarkt in beeld‘. Publicatie van het rapport valt samen met nieuw onderzoek van Wageningen Environmental Research. Daaruit blijkt dat alleen al in de provincie Noord-Brabant in de komende 10 jaar 2,5 miljoen vierkante meter agrarische vastgoed leeg komt te staan.

Ard Klijsen: “Het zit niet mee in de agrarische vastgoedmarkt”

In de glastuinbouw- en melkveesector resulteerden de lage rendementen in een daling van het aantal transacties. Voor varkenshouderijen bleef dit aantal ongeveer gelijk, maar de gemiddelde verkoopprijs daalde met 10 procent. De prijs voor agrarische grond was stabiel en lag gemiddeld op 59.200 euro per hectare. Regionale verschillen waren echter groot. Bovendien liet akkerbouwgrond een prijsstijging zien, terwijl de prijs van grasland juist daalde. Ook het aantal transacties van landelijke woningen nam in 2018 af ten opzichte van 2017, hoewel de gemiddelde woningprijs steeg van 433.000 euro tot 470.000 euro. “Het zit niet mee in de agrarische vastgoedmarkt”, is dan ook de conclusie van Ard Klijsen, voorzitter van de NVM Vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed.

Leegstand

De bekendmaking van de matige cijfers van de agrarische vastgoedmarkt valt samen met de publicatie van alarmerend onderzoek. Wageningen Environmental Research, onderdeel van Wageningen Universiteit, voorspelt dat in de komende 10 jaar nog eens 2,5 miljoen vierkante meter agrarische gebouwen in Noord-Brabant leeg komen te staan. Deze leegstand komt bovenop de 1,4 miljoen vierkante meter die de afgelopen 5 jaar al leeg kwam te staan. Dat betekent dat in 2030 naar verwachting een kwart van al het Noord-Brabantse agrarische vastgoed leeg staat. Strenge regelgeving en een gebrek aan opvolgers spelen een belangrijke rol in deze ontwikkeling.

DELEN