Nibud pleit voor oprekken inkomensgrens sociale huur

CC by Pixabay
Foto Pixabay

In gesprek met radiozender BNR pleitte Nibud directeur Gerjoke Wilmink voor het verhogen van de maximale inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Het Nibud constateert namelijk dat lage middeninkomens het vaak moeilijker hebben dan inkomens onder de huidige sociale huurgrens.

Steeds hogere woonlasten

purse-1359848_1920Ondanks het aantrekken van de economie met daarbij stijgende inkomens en koopkracht, nemen ook de woonlasten en zorgkosten steeds meer toe, zo stelt het Nibud. Uit een onderzoek van Bouwfonds Property Management is gebleken dat een gezin met twee kinderen en een bruto inkomen van €40.000 per jaar gemiddeld 41% van het inkomen kwijt is aan woonlasten. Dat ligt hoger dan het huidige gemiddelde voor alle inkomens van 37% en het door het Nibud vastgestelde streefpercentage van 33%. Dit leidt er volgens Nibud directeur Wilmink toe dat één op de vijf huishoudens kampt met financiële problemen.

Wilmink: rek sociale huurgrens op

Op dit moment is de maximum sociale huurgrens voor een gezin met kinderen een bruto jaarinkomen van €30.000. Gerjoke Wilmink ziet het verhogen van deze grens voor bepaalde gezinssamenstellingen naar €40.000 als een oplossing voor de huidige situatie. Het kopen van een huis of huren in de vrije sector is namelijk zo duur geworden dat gezinnen met een bruto jaarinkomen tussen de €30.000 en €40.000 meer moeite hebben om rond te komen dan een gezin met een minimuminkomen. Andere mogelijke oplossingen om de woonlasten omlaag te brengen zijn volgens Wilmink het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek en het herzien van bepaalde belastingmaatregelen die het netto inkomen negatief beïnvloeden.