Nieuwe stichting BE+ zet zich in voor duurzame bedrijventerreinen

CC By onderwijsgek_Wikipedia
Foto onderwijsgek Wikimedia

Bedrijventerreinen bieden veel potentieel bij het terugdringen van het energieverbruik zoals afgesproken in het energieakkoord. Om deze reden hebben Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, TNO en WM3 Energie de stichting Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) opgericht. Binnen vijf jaar wil de stichting 250 bedrijventerreinen energieneutraal maken.

Duurzaam zonder extra kosten

Volgens BE+ valt er veel winst te boeken wat betreft duurzaamheid bij bedrijventerreinen. Slechts vijf procent zou hebben geïnvesteerd in duurzame energie. Uit een berekening door TNO blijkt dat 250 energieneutrale bedrijventerreinen landelijk een besparing van 32 petajoule zou moeten opleveren. Dit is een derde van de 100 petajoule besparing die in het energieakkoord werd afgesproken. De CO2 uitstoot wordt hiermee bovendien met 3000 kiloton per jaar gereduceerd. De investeringen die nodig zijn voor deze besparing worden de eerste twee jaar voor 70 procent gefinancierd door een buitenlandse zakenbank en voor 30 procent uit bijdragen van preferred suppliers en Europese leningen. De drie jaar hierna zullen volledig door de buitenlandse zakenbank op zich genomen worden. Voor de ondernemers op de bedrijventerreinen blijft de cashflow zo hetzelfde. De kosten voor energie afnemen lopen terug, terwijl de aflossingen voor de investeringen oplopen, zodat de totale kosten gelijk blijven. De totale investeringskosten worden geschat op 1 miljard euro.

Van der Burg: “tot nu toe hebben 110 ondernemersverenigingen interesse”

De investeringen voor de bedrijventerreinen zullen lopen via lokale ondernemersverenigingen en parkbeheerders, die een businessplan overeen komen met BE+ en daarna zorg dragen voor de uitvoering. Op dit moment heeft slechts 10 procent van de 3500 bedrijventerreinen in Nederland een ondernemersvereniging, aldus Lennart van der Burg van TNO. Daarvan hebben inmiddels 110 verenigingen belangstelling getoond voor het plan. Volgens van der Burg moet minimaal 60 procent van de ondernemers op een bedrijventerrein meedoen met de verduurzaming, anders levert het te weinig op en is het onaantrekkelijk voor financierders.