Nieuwe woningen bij Schiphol weer mogelijk

Foto Pixabay

Demissionair staatssecretaris Dijksma heeft het nieuwe Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) ter vaststelling aan de koning aangeboden. In het LIB, dat per 1 januari 2018 in werking zal treden, staat dat er weer gebouwd mag worden in de omgeving van Schiphol. Bovendien worden veel belemmeringen voor transformaties weggenomen.

Geldhof: “blij dat de regio zich weer verder kan ontwikkelen”

Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Joke Geldhof is tevreden met het nieuwe LIB. Volgens haar draagt het nieuwe besluit bij aan een sterke metropoolregio Amsterdam, met voldoende woningen én een sterke luchthaven. Verschillende woningbouwplannen die werden tegengehouden, kunnen nu toch van start gaan. Met name dorpen als Zwanenburg en Rijsenhout krijgen hierdoor een nieuwe impuls. Bovendien vervalt het verbod op de transformatie van niet geluidgevoelige gebouwen naar geluidgevoelige bebouwing. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het ombouwen van oude fabrieken naar woningen. Leegstaande bedrijventerreinen kunnen zo worden omgevormd tot broodnodige nieuwe woonruimten.

Geluidsoverlast

Hoewel de regelgeving in het nieuwe LIB wordt versoepeld, blijft men zorgvuldig afwegen waar men wel en niet gaat bouwen in verband met de geluidsbelasting. Er zijn veel afspraken gemaakt over de voorlichting van bewoners, afhandeling van klachten en het voorkomen van extra kosten voor de luchtvaartsector.