‘Nieuwe Woningwet kost onnodig veel geld’

Foto Pixabay

De nieuwe Woningwet kost woningcorporaties jaarlijks €90 miljoen aan administratiekosten, een stijging van maar liefst 300% ten opzichte van voor de invoering. Branchevereniging Aedes beweert dat deze kosten met nog minimaal €28 miljoen omlaag kunnen. Hierbij baseert Aedes zich op onderzoek door adviesbureau Sira Consulting. De branchevereniging heeft het rapport naar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamer gestuurd om het mee te nemen in de evaluatie van de Woningwet.

Op termijn meer dan €100 miljoen administratiekosten

De nieuwe Woningwet, die sinds 1 juli 2015 van kracht is, is volgens Aedes zo complex dat corporaties, gemeenten en andere partijen veel tijd kwijt waren om de wet te doorgronden. Door de versnelde invoering liepen de informatievoorziening en ICT-systemen achter. Tezamen liepen de invoeringskosten voor corporaties hierdoor op tot €77 miljoen. Ook de jaarlijkse kosten zijn door de vele regels en eisen in de wet zeer hoog: €90 miljoen. Wanneer de wet volledig is geïmplementeerd kunnen de kosten zelfs boven de €100 miljoen per jaar uitkomen.

Norder: “wildgroei en opeenstapeling regels werkt niet”

Aedes-voorzitter Marnix Norder vindt het goed dat de Woningwet voor goede controle en toezicht zorgt, maar stelt dat de hoge administratiekosten nu ten koste gaan van nieuwe woningen en verduurzaming. De regels kunnen eenvoudiger, zodat de kosten omlaag kunnen, aldus Norder. Op dit moet een woning bijvoorbeeld op zes verschillende manieren worden gewaardeerd, wat bij elkaar zo’n €25 miljoen kost, terwijl één methode van waardebepaling afdoende zou moeten zijn. Hiernaast heeft Aedes nog 15 andere voorstellen gedaan om de administratiekosten significant omlaag te brengen. De branchevereniging hoopt hierover spoedig in gesprek te gaan.