Ollongren biedt financiële hulp bij voorfinanciering woningbouw

Foto Pixabay

Het Rijk en BNG Bank stellen elk 38 miljoen euro beschikbaar voor woningbouw op bedrijfslocaties. Plannen voor woningbouw op aantrekkelijke, stedelijke bedrijfslocaties stranden vaak door een gebrek aan voorfinanciering. De zogenaamde Transformatiefaciliteit moet de financieringsmogelijkheden in de voorfase verruimen. In het kader van dit beleidsplan bezocht minister Kajsa Ollongren (BZK) industriegebied Achtersluispolder in Zaanstad.

Transformatiefaciliteit

Woningbouw op onbenutte bedrijven- en kantoorgebieden kan het woningtekort in populaire stedelijke gebieden verminderen. Om deze locaties geschikt te maken voor woningbouw is vaak voorfinanciering nodig. Financiële middelen om deze stap te zetten ontbreken echter. Met de Transformatiefaciliteit komen in de voorfase leningen beschikbaar met een maximale looptijd van 5 jaar en een limiet van maximaal 3,5 miljoen euro per project. Deze leningen moeten woningbouwprojecten op aantrekkelijke, maar onderbenutte locaties versnellen. Financiële instellingen kunnen bijdragen aan het stimuleringsprogramma. Zo verdubbelt BNG Bank de financiering indien projecten aan haar voorwaarden voldoen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) beheert de Transformatiefaciliteit.

Ollongren: “Alle neuzen dezelfde kant op”

Ter gelegenheid van de start van de Transformatiefaciliteit bezocht minister Kajsa Ollongren industriegebied Achtersluispolder in Zaanstad. De ongeveer 8 duizend woningen die hier kunnen worden gerealiseerd, bieden bijvoorbeeld uitkomst voor woningzoekenden op de oververhitte Amsterdamse woningmarkt. Amsterdam ligt immers maar 10 kilometer verderop. Ollongren wil woningbouw op dergelijke locaties stimuleren. De minister heeft met de Nationale Woonagenda namelijk het doel gesteld 75.000 woningen per jaar te bouwen. “Met de woonagenda staan de neuzen dezelfde kant op”, legde Ollongren eerder uit. Zij wil plannen voor nieuwe woningen sneller uitgevoerd zien. “Dit markeert de start van de intensivering van bestaande woningbouw.”

DELEN