Ontwerp Van Leeuwenhoekpark Delft gepresenteerd

Creative Commons by Steven Lek_Wikipedia
Foto Steven Lek Wikimedia

In 2015 werd het spoor dat dwars door de oude binnenstad van Delft liep vervangen door een ondergronds spoor en treinstation. Bovenop de spoortunnel, op de plek waar het spoor eerst lag, wordt vanaf 2020 een nieuw langgerekt stadspark van 2,5 hectare gerealiseerd. Het ontwerp voor het Van Leeuwenhoekpark komt van Lodewijk Baljon landschapsarchitecten.

Baljon: “Delfts DNA in gedachten genomen”

Het afgelopen jaar konden inwoners van Delft en daarbuiten ideeën insturen voor het park. Het was aan Lodewijk Baljon om zoveel mogelijk van deze ideeën op te nemen in het ontwerp. Er is naar gestreefd om het park zo goed mogelijk te laten aan sluiten op de stad Delft, door te werken met lange lijnen en dwarsstraten met bruggen. Daarnaast hebben verschillende deskundigen een bijdrage geleverd aan het ontwerp, waaronder van de TU Delft. Zo wordt het park ‘klimaatadaptief’ en wordt door middel van constante monitoring een gunstig microklimaat in stand gehouden. Het definitieve ontwerp staat nog niet vast zodat er nog ruimte is voor het invoegen van meerdere wensen waaronder een vlindertuin, barbecue-veld of verschillende speelplekken.

Nieuw Delft

Dankzij de aanpassingen aan het spoor in Delft is er midden in de stad ruimte ontstaan voor het ontwikkelen van een nieuw stadsdeel. Naast het Van Leeuwenhoekpark zal deze nieuwe wijk, Nieuw Delft genaamd, plaats bieden voor ongeveer 1000 woningen en 40.000 vierkante meter aan voorzieningen voor ondernemen, groen, cultuur en onderwijs.