Opnieuw daling van uitgezette huurders

CC0 by Pixabay
Foto Pixabay

In heel 2016 werd er 4800 keer overgaan tot een uitzetting bij huurders van corporatiewoningen, zo meldt Aedes, brancheorganisatie van woningcorporaties. Dit aantal betekent een daling van 14 procent ten opzichte van 2015. Een huurachterstand is in de meeste gevallen de aanleiding geweest. Ondanks de daling waarschuwt Aedes voor een mogelijke toename in toekomst.

Huurachterstand

Het uitzetten van huurders gebeurt alleen in uiterste gevallen en moet middels een uitspraak van de rechter tot stand komen. Ook wanneer de rechter een dergelijk vonnis uitspreekt lukt het in de meeste gevallen om uitzetting te voorkomen middels overleg tussen huurder en corporatie. Van de 18.500 vonnissen in 2016 werd er bij slechts 16 procent overgegaan tot daadwerkelijke uitzetting. In de meeste gevallen (85 procent) gaat het om een huurachterstand, maar ook onderverhuur, overlast, wietteelt en leegstand kunnen redenen zijn voor uitzetting.

Marnix Norder: “steeds meer verwarde mensen in corporatiewoningen”

De daling van het aantal huisuitzettingen in 2016 betekent het derde opeenvolgende jaar dat dit aantal daalt. Desondanks waarschuwt Marnix Kolder, voorzitter van Aedes, dat dit aantal weer dreigt te stijgen in de komende jaren. Door het beleid vanuit de overheid dat mensen met afwijkend gedrag langer zelfstandig blijven wonen, neemt het aantal verwarde personen in sociale huurwoningen toe. Volgens Norder is het noodzakelijk dat corporaties en zorgorganisaties nauwer samenwerken. Daarnaast moet de wet- en regelgeving versoepeld worden, zodat corporaties sneller kunnen ingrijpen bij mensen met wie het mis dreigt te gaan. Zo kan tijdig voorkomen worden dat de situatie escaleert en dat deze mensen uit hun huis gezet moeten worden.

DELEN