Plannen voor erfpacht Amsterdam gewijzigd

Creative Commons by Swimmerguy269_Wikipedia
Foto Swimmerguy269 wikimedia

Op woensdag 5 april werd in de Amsterdamse gemeenteraad gestemd over een wijziging van de minimale erfpachtcanon in het nieuwe erfpachtplan van de stad. Dankzij een meerderheid van de stemmen zal deze canon nu minimaal 1,94% bedragen in plaats van minimaal 3%. Hoewel dit percentage fors lager ligt, zullen Amsterdammers hiermee nog steeds meer erfpacht gaan betalen dan in de eerdere situatie.

Boomsma: “Cruciale eerste stap voor beter erfpachtstelsel”

In januari van dit jaar werd door het Amsterdamse gemeentebestuur een nieuw plan voor het 120 jaar oude erfpachtstelsel van de stad gepresenteerd. Dit plan, waarin eeuwigdurende erfpacht en het afkopen daarvan centraal staan, kreeg veel kritiek te verduren. Bovenop de ophef over de overgang naar eeuwigdurende erfpacht en de vaak torenhoge afkoopsommen, werd de minimale erfpachtcanon verhoogd naar 3%. Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren noemde deze beslissing “bizar” en ook Diederik Boomsma, fractievoorzitter van het CDA, vindt het volstrekt onredelijk om de canon in één keer dusdanig veel te laten stijgen. Het plan van CDA, PvdD en Partij voor de Ouderen om deze stijging te minderen naar 1,94% werd overgenomen middels een stemming waarbij ook D66 en de VVD voor een meerderheid zorgden.

Eeuwigdurende erfpacht

Veel van de Amsterdamse koopwoningen staan op grond die nog in het bezit is van de gemeente. Hier dragen de woningbezitters erfpacht voor af (de erfpachtcanon). Voorheen was er in het Amsterdamse erfpachtstelsel voornamelijk sprake van voortdurende erfpacht, waarbij aflopende erfpachtovereenkomsten eens in de gemiddeld 50 jaar werden verlengd met een nieuwe, vaak hogere, erfpachtcanon. Met het nieuwe erfpachtplan wil de gemeente dat men eeuwigdurende erfpachtovereenkomsten afsluit, waarbij de erfpachtcanon eenmalig wordt vastgesteld en daarna alleen nog stijgt met de inflatie. Dit zorgt voor meer zekerheid maar leidt ook tot forse verhogingen van de erfpachtcanon. Het afkopen van de erfpacht is bovendien voor de meeste Amsterdammers onbetaalbaar.