Plasterk gaat toegenomen financieringsrisico’s koopwoningen onderzoeken

Creative Commons by Jeroen Stoop_Wikipedia
Foto Jeroen Stoop Wikimedia

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat onderzoek doen naar het toegenomen aantal woningen dat wordt verkocht zonder voorbehoud van financiering of bouwtechnische keuring. Uit onderzoek van makelaarsvereniging NVM bleek dat in de tweede helft van 2016 12 procent van de woningen zonder financieringsvoorbehoud werd verkocht. In Amsterdam was dit zelfs 45 procent. Na Kamervragen naar aanleiding van deze signalen gaat minister Plasterk nu in gesprek met de branchevereniging van makelaars. Eind dit jaar moet het onderzoek afgerond zijn.

Oververhitte woningmarkt

Wanneer er na het ondertekenen van een aankoopovereenkomst toch nog wordt afgezien van de aankoop van een huis, moet de kopende partij een boete van 10 procent van het aankoopbedrag betalen. Soms kan deze boete nog hoger oplopen. Daarom is het in veel gevallen verstandig om een financieringsvoorbehoud op te nemen in de aankoopovereenkomst, zodat zonder gevolgen van de aankoop kan worden afgezien als de financiering niet op tijd rond komt. Ook een bouwtechnische keuring kan voorkomen dat er later bepaalde gebreken aan de woning blijken te zijn die de nieuwe bewoners met hoge kosten opzadelen. Door de oververhitte woningmarkt zijn er echter steeds meer makelaars die, om concurrerend te zijn, ook akkoord gaan zonder deze voorbehouden en keuringen. Dit versnelt het aankoopproces maar kan grote risico’s met zich meebrengen.

Nijboer: “het is onverantwoord gokken”

Demissionair minister Plasterk, die tijdelijk de portefeuille Wonen van Stef Blok heeft overgenomen, gaat de komende tijd de makelaarsverenigingen NVM en VBO erop wijzen dat zij kopers moeten afraden om woningen onder deze risico’s te kopen. Volgens PVDA-kamerlid Henk Nijboer gaat Plasterk niet ver genoeg. Hij wil het financieringsvoorbehoud wettelijk verplicht gaan stellen: “Het gaat om enorme bedragen. Vooral starters worden gedwongen zonder voorbehoud van financiering te kopen, want zij hebben geen overwaarde van een vorig huis. Het is onverantwoord gokken en hopen dat het goed gaat.” Deze toezegging wil Plasterk voorlopig echter niet doen.

DELEN