Projectontwikkelaar stelt bouw nieuwe stad voor op terrein Tata Steel

Foto Debot Wikimedia

Projectontwikkelaar Pieter van Duijn heeft een plan uitgewerkt waarin het terrein van Tata Steel bij IJmuiden wordt getransformeerd tot een stad met 200.000 inwoners. Van Duijn baseerde zijn plan, dat ‘Haven-Stad-IJpoort’ heet, op Haven-Stad Amsterdam, dat de komende jaren nabij Amsterdam wordt gerealiseerd op voormalige haven- en bedrijventerreinen. Staalproducent Tata Steel zou van plan zijn om het terrein van de hand te doen, zodat het volgens Van Duijn het ideale moment is om over zulke toekomstplannen na te denken. Hij stuurde zijn plan naar omliggende gemeenten en hoopt dat er nu een discussie op gang komt.

80.000 woningen

Op het terrein van Tata Steel staan nu nog hoogovens, maar deze zouden na 50 jaar aan het einde van hun levensduur zijn aanbeland. Bovendien is er steeds meer weerstand tegen de zware industrie in een dichtbevolkt gebied en zou Tata Steel van plan zijn om de staalproductie naar India te verplaatsen. Het terrein bij IJmuiden is 750 hectare groot, ongeveer zo groot als de hele binnenstad van Amsterdam. Daarmee is het een van de grootste private terreinen van heel Nederland. Er zou volgens Van Duijn plaats zijn voor 50.000 tot 80.000 woningen en ook zou er werkgelegenheid ontstaan voor 55.000 tot 67.000 werknemers. Bovendien zou de bouw van het project vele arbeidsplaatsen opleveren. Een metrolijn zou de nieuwe stad met Amsterdam moeten verbinden.

Van Duijn: “Ik zie alleen maar voordelen”

Pieter van Duijn woont zelf vlak naast het terrein en denkt dat er alleen maar voordelen zitten aan een herstructurering van het gebied. De overlast van vervuilende industrie verdwijnt zodat de waarde van omliggend vastgoed toeneemt. Tegelijk wordt er een oplossing geboden voor het toenemende woningtekort in de Randstad. Ook Tata Steel zou verdienstelijk van zijn investering afkomen. Een voordeel van deze gebiedstransformatie ten opzichte van Haven-Stad Amsterdam is bovendien dat er slechts met één eigenaar onderhandeld hoeft te worden over de uitkoop, in plaats van met vele kleinere bedrijven. De komende tijd zal blijken of de verschillende belanghebbende partijen iets in het plan zien.

DELEN