Provincie Limburg zet erfpacht in als aanjager economie

Foto PXhere.com

Uit een voorstel dat de Gedeputeerde Staten van Limburg aan het Limburgs Parlement heeft gestuurd blijkt dat de Provincie Limburg van zins is om €55,8 miljoen uit te trekken voor grond die middels erfpachtconstructies wordt uitgegeven. In de afgelopen jaren spendeerde de provincie reeds €44,2 miljoen aan te verpachten grond om zo bedrijven tegemoet te komen die moeilijk aan kapitaal konden komen. Daarmee geeft de provincie in totaal ongeveer €100 miljoen uit aan deze investeringsstrategie.

Beurskens: “Limburg heeft een offensieve investeringsstrategie”

Gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur stelt dat het inzetten van erfpacht past binnen de offensieve investeringsstrategie van de provincie. Erfpacht is een goed middel gebleken om bedrijven te helpen om aan kapitaal te komen en daarmee wordt de Limburgse economie versterkt. Met name bedrijven in de agrifood en logistieke sectoren maken er gebruik van. Ook helpt het bij het aantrekken van nieuwe bedrijven.

Provincie haalt een goed rendement

Niet alleen bedrijven profiteren van de verkoop van grond aan de provincie. De rendementen die behaald worden met de erfpacht leveren een bijdrage aan de instandhouding van het provinciaal vermogen. Investeren in grond is daarmee een goed alternatief voor obligaties. Tot nu toe gaf de Provincie Limburg gronden uit in erfpacht in Venlo, Horst aan de Maas, Blerick en Wanssum.

DELEN