Rabobank: ‘kloof tussen koop- en vrije sector huurwoningen groeit’

Foto Akhmad Fauzi Wikimedia

In het deze week verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt, geschreven door economen van de Rabobank, wordt gesteld dat de betaalbaarheidskloof tussen koopwoningen en particuliere huurhuizen steeds groter wordt. Voornamelijk de huurders in de vrije sector worden hierdoor geraakt. De hoge huren leiden ertoe dat zij niet voldoende kunnen sparen om een woning te kunnen kopen. Bovendien stijgen de woningprijzen nog altijd, terwijl de leennormen zijn aangescherpt. Het gevolg is dat zij vaker in een niet langer passende woning blijven zitten.

Lennartz: “We verwachten volgend jaar daling in aantal verkochte huizen”

In het derde kwartaal van dit jaar sneuvelde er opnieuw een record op de woningmarkt, nooit eerder werden in deze maanden zoveel woningen verkocht: ruim 61.000. Buiten de grote steden stagneerde of liep het aantal verkopen echter terug. Volgens Rabobank-econoom Christian Lennartz kan dit wijzen op een kentering. Hij verwacht samen met andere economen daarom dat het aantal verkochte huizen in 2018 zal teruglopen van 240.000 naar 225.000. Met name het aantal jonge huizenkopers neemt af, terwijl beleggers juist meer woningen kopen.

Geen invloed op woningprijzen

Lennartz verwacht ondanks de afname van het aantal verkochte huizen dat de prijzen juist nog verder zullen stijgen. De vraag blijft namelijk onverminderd hoog. Vooralsnog zijn koopwoningen financieel aantrekkelijker dan particuliere huurwoningen vanwege de lagere woonlasten. De economen bij de Rabobank verwachten niet dat het nieuwe kabinetsbeleid iets aan de huidige situatie zal veranderen, waardoor de kloof tussen de betaalbaarheid van huur en koop blijft toenemen.

DELEN