Samsom krijgt opdracht om 2 miljoen huizen gasvrij te maken voor 2030

Foto Pixabay

Voormalig lijsttrekker van de PvdA Diederik Samsom heeft van het kabinet Rutte III de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat in 2030 twee miljoen woningen minder op aardgas zijn aangesloten. Hij krijg die opdracht mee als nieuwe commissaris en ‘groene adviseur’ bij het staatsenergiebedrijf EBN. Verder wordt hij klimaatonderhandelaar voor het Nederlands klimaatakkoord, nadat hij door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat voor deze functie werd gevraagd.

Samsom: “Iedereen weet dat aardgas geen toekomst heeft”

Diederik Samsom stelt dat Nederland moet overstappen op andere vormen van energie, bijvoorbeeld opgepompte warmte uit de aarde en groen opgewekte stroom. Aardgas heeft vanwege de schadelijke uitstoot en de hinder voor de bevolking in Groningen geen toekomst. Daarbij omschrijft hij de opdracht als ‘realistisch en ambitieus.’ In de eerste jaren zullen er elk jaar in ieder geval 50.000 woningen worden losgekoppeld van het aardgasnetwerk, daarna zal dat tempo nog verder moeten worden opgevoerd. Samsom zal verder afspraken maken met bedrijven en belanghebbenden om geen nieuwe woningen meer op te leveren met een aardgasaansluiting.

In 2050 gasvrij

Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 volledig gasvrij te zijn. Hiervoor is echter nog zeer veel werk te verzetten. Meer dan de helft van de energievraag in Nederland is gericht op het opwekken van warmte. Het opwekken van warmte met elektriciteit kost meer energie dan met aardgas. Daarvoor moet de bestaande elektriciteitsvoorziening worden uitgebreid, terwijl deze tegelijkertijd moet worden vervangen door groene opwekkingsmethoden. Het zoveel mogelijk energiezuinig maken van woningen en de opslag van elektriciteit eenvoudiger maken met bijvoorbeeld waterstof-technieken zal daarbij een belangrijke rol spelen, in combinatie met groene opwekkingsmethoden met biomassa.

DELEN