Steeds minder werknemers per bouwbedrijf

Public Domain by Mauritsvink_Wikimedia
Foto Mauritsvink Wikimedia

De bouwsector heeft te maken met een flinke schaalverkleining. Tussen 2006 en 2016 nam het aantal werknemers per bouwbedrijf af met 43%, zo blijkt uit een onderzoek van het Bureau Stedelijke Planning (BSP). De voornaamste oorzaak is de toenemende mate waarin er met zzp’ers wordt gewerkt in de bouw.

Van der Heijde: “Werkgelegenheid in de bouw neemt toe”

Hoewel het aantal werknemers per bouwbedrijf nog steeds daalt (6% in 2016) neemt de werkgelegenheid juist weer toe na 5 jaar van daling. Met name in het zuiden van de Randstad is veel werk. Pieter van der Heijde, algemeen directeur van BSP, noemt het verschil tussen de sterke stijging in de zuidelijke Randstad en de matige groei in de noordelijke Randstad opvallend. Door de grote vraag naar woningen, bedrijfshuisvesting en zorgvastgoed verwacht men dat de werkgelegenheid zal blijven groeien. Ook toenemende aandacht voor aanpassingen op het gebied van duurzaamheid, zoals het verplichte energielabel C voor kantoren in 2023, dragen hier aan bij.

Groei vraag kleine bedrijfsruimten

Het werk in de bouw wordt steeds meer uitgevoerd door zzp’ers en kleinschalige bedrijven. Daarmee neemt ook de vraag naar kleinschalige bedrijfsunits toe in en rondom de steden, waar veel stadsverzorgende bedrijvigheid plaatsvindt. Volgens het BSP kan het opsplitsen van leegstaande bedrijfspanden uitkomst bieden.