Vernieuwing bouwtoezicht dichterbij door akkoord Rijk en gemeenten

Foto Pixabay

Minister Kajsa Ollongren en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn het eens over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB). Hiermee is een nieuwe manier van bouwtoezicht dichterbij. Het toezicht wordt mogelijk vanaf 2021 geleidelijk en gedeeltelijk overgedragen aan het bedrijfsleven. De Eerste Kamer moet nu beslissen over de nieuwe wetgeving. Eerder rezen hier bezwaren. Het akkoord tussen Rijk en gemeenten komt aan deze bezwaren tegemoet.

Ollongren: “Onder de vleugels van de gemeenten”

Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel dragen bouwers vanaf 2021 meer verantwoordelijkheid voor de geleverde werkzaamheden. Gemeenten houden nu nog zelfstandig toezicht in de bouw. Vaak komt dit neer op een toets op papier door Bouw- en Woningtoezicht. Voortaan schakelen bouwers kwaliteitsborgers in, onafhankelijke bouwtechnische bureaus. Zij nemen deze taak deels over van de gemeenten. Dit moet de kwaliteit van het toezicht verbeteren en de kosten verminderen. Doordat bouwbedrijven meer verantwoordelijkheid – en dus meer aansprakelijkheid – dragen, zijn bouwers gebaat bij kundige controleurs. Gemeenten blijven het bevoegd gezag en kunnen zelfstandig waarnemen, beoordelen en ingrijpen, al dan niet op eigen initiatief. Het bouwtoezicht blijft “onder de vleugels van de gemeenten”, aldus minister Kajsa Ollongren.

Vernieuwing noodzakelijk

In de Eerste Kamer lag eerder onder meer het CDA dwars. De christendemocraten vroegen zich af of de gemeenten nog wel voldoende mogelijkheid tot handhaven behielden. In het nieuwe akkoord zijn deze mogelijkheden vastgelegd. De voorgestelde WKB moet de positie van opdrachtgevers en bouwconsumenten versterken. Minister Ollongren benadrukt de noodzakelijkheid van een vernieuwd Bouw- en Woningtoezicht door een versnippering van de taken, ingewikkelde technologische toepassingen en de focus op kostenbesparing in de bouw.

DELEN