Verzakking dreigt voor 1 miljoen Nederlandse huizen

Foto Pixabay

1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken. Dat meldt De Monitor, het onderzoeksjournalistiek programma van de KRO-NCRV. In minstens 83 verschillende gemeenten staan huizen die al zijn verzakt, maar slechts een beperkt aantal gemeenten is actief bezig met een oplossing. Oorzaak voor het verzakkingsgevaar is de droge zomer van 2018, stelt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).

Van der Ploeg: “Onvoldoende gegevens van funderingen”

Door de bijzonder lage grondwaterstand en inklinking, een gevolg van de droge zomer van 2018, is het funderingsprobleem in Nederland sterk toegenomen. Met name de huizen die vóór 1970 zijn gebouwd krijgen te maken met verzakking. Eén op de vier loopt gevaar, berekende het KCAF. Hoewel reeds in minstens 83 gemeenten huizen zijn verzakt, zijn slechts tien gemeenten actief bezig met het probleem. In de meeste gevallen draaien de huiseigenaren op voor de schade: herstel kan tot 100 duizend euro kosten. Huizenkopers lopen daardoor risico. “Omdat er onvoldoende gegevens zijn van funderingen en het in veel gebieden een nieuw probleem is, kunnen makelaars, taxateurs en bouwkundig inspecteurs hun signaleringsfunctie niet goed uitoefenen en doorverwijzen naar een funderingsspecialist”, aldus Hans van der Ploeg, directeur van branchevereniging VBO Makelaar.

Snelle bodemdaling

Eind 2018 waarschuwde het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) al dat de bodem in Nederland veel sneller dan verwacht zakt. Vooral in de veen- en kleigebieden in het westen van het land en in Groningen is de daling aanzienlijk. Hier zakt de grond tot wel zeven centimeter per jaar. Destijds wees de NCG op oorzaken als landbouw, zoutwinning en aardgas, naast de droge zomers. Met het verzakken van huizen gaat een kostenpost gepaard die in 2050 op 22 miljard euro wordt berekend. De bodemdaling kan grote gevolgen hebben voor het Nederlandse landschap en de historische binnensteden.