Verzet tegen eeuwigdurende erfpacht Amsterdam

CC by Michielverbeek Wikipedia
Foto Michielverbeek Wikimedia

Afgelopen dinsdag 31 januari werd er bij de Stopera door honderden mensen gedemonstreerd tegen het nieuwe erfpachtstelsel van de gemeente Amsterdam. In juni 2016 werd door de gemeenteraad ingestemd met het invoeren van eeuwigdurende erfpacht vanaf juli 2017. Bestaande erfpachters kunnen ervoor kiezen over te stappen op deze eeuwigdurende erfpacht, de erfpacht af te kopen of om in het oude systeem te blijven. Al deze opties kunnen forse kosten met zich meebrengen. In Amsterdam staat ongeveer 80% van de huizen op erfpachtgrond.

Plotselinge hoge kosten

Wie een huis koopt op erfpachtgrond, betaalt jaarlijks een geldsom aan de eigenaar van de grond, de ‘canon’. Deze jaarlijkse canon wordt vaak voor een lange periode vastgesteld, zoals vijftig jaar of langer. Wanneer deze periode afloopt wordt de canon opnieuw vastgesteld, wat door verschillende oorzaken vaak leidt tot forse stijgingen. Dit kan ertoe leiden dat mensen hun huis niet meer kunnen betalen of dat een huis met bijna aflopende erfpacht onverkoopbaar wordt. Om van deze onzekerheid af te komen heeft de gemeente het plan voor eeuwigdurende erfpacht gevormd. De canon wordt dan eenmalig vastgesteld, en deze zal jaarlijks alleen met een bedrag van iets meer dan de inflatiecorrectie stijgen. Ook kunnen erfpachters ervoor kiezen om de erfpacht in zijn geheel af te kopen.

Otto Koppen: “we zijn geschrokken van de enorme bedragen”

Hoewel het plan voor eeuwigdurende erfpacht voor meer zekerheid moet zorgen, zijn veel bewoners van Amsterdam geschrokken van de kosten die het plan met zich meebrengt. Voor sommige erfpachters betekent het overstappen op eeuwigdurende erfpacht zelfs een stijging van 3000% van de canon (van €240,50 naar €7500 per jaar). Ook het afkopen van de erfpacht kan kosten met zich meebrengen vergelijkbaar met die van een nieuwe koopwoning. Otto Koppen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Erfpachters (NLVE) en organisator van de demonstratie, stelt dat er bij de berekening van de eeuwigdurende erfpacht en de afkoopsom fouten zijn gemaakt. Hij hoopt met de demonstratie een gesprek met de gemeente te kunnen afdwingen en dat het huidige plan van tafel gaat.