Warmtevisie ‘Nijmegen Aardgasvrij’ gepresenteerd

Foto Wikimedia Andreas Schmidt

De gemeente Nijmegen heeft haar warmtevisie om de stad voor 2045 aardgasvrij te maken gepresenteerd. In de warmtevisie staan de volgorde waarin wijken aan de beurt komen en de mogelijke manieren waarop de warmtetransitie in iedere wijk het beste plaats kan vinden. Het is de bedoeling dat de gemeente samen met woningcorporaties, de netbeheerder, warmtebedrijven en bewoners met de opgestelde doelen aan de slag gaat. Daarbij staan de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van het nieuwe warmtesysteem voorop.

Tiemens: “het aardgasvrij maken van de stad is een enorme opgave”

Wethouder Harriët Tiemens benadrukt dat de warmtevisie geen blauwdruk is voor de aanpak tot 2045. De komende tijd zal per wijk een aanpak geformuleerd moeten worden, waarbij in iedere situatie wordt afgewogen welk alternatief voor gas het meest kansrijk is. Om kosten te besparen en zo efficiënt mogelijk te kunnen werken wordt ook rekening gehouden met ander geplande werkzaamheden of bestaande initiatieven, zodat daarbij kan worden aangesloten. Op die manier wordt de warmtetransitie gecombineerd met een algemene verbetering van de wijk.

Bedrijven hebben eigen verantwoordelijkheid

De warmtevisie ‘Nijmegen Aardgasvrij’ richt zich voornamelijk op woningen die met gas worden verwarmd en/of waar met gas wordt gekookt. Zo’n 40% van het gas in Nijmegen wordt afgenomen door bedrijven, zij vallen echter buiten de gemeentelijke aanpak wanneer ze zich niet in een specifieke wijk bevinden. Volgens de wet Milieubeheer hebben bedrijven een eigen verantwoordelijkheid binnen de energietransitie. De warmtevisie komt waarschijnlijk na de zomer op de officiële agenda te staan, en is reeds aangeboden aan woningcorporaties, netbeheerder, warmtebedrijven en andere betrokken instellingen.

DELEN