Werken in de stad prioriteit van driekwart Nederlanders

Foto Pixabay

Werklocaties in de stad hebben de prioriteit in ruimtelijke ordening, blijkt uit onderzoek van vakblad BT/Stadszaken.nl. Driekwart van de ondervraagde Nederlanders vindt zelfs dat groen buiten de stad door nieuwe woningen mag worden verdrongen, als daarmee in de stad ruimte blijft om te werken. De helft van de benaderde overheidsmedewerkers vindt een dergelijke ontwikkeling juist onacceptabel.

Wonen vs. werken

BT/Stadszaken.nl voerde het onderzoek Vestigingsklimaat en werken uit samen met SKBN* en USP Marketing Consultancy. Zij ondervroegen meer dan duizend Nederlanders en ruim honderd medewerkers van verscheidene overheden. De uitkomsten van beide groepen wijken opvallend van elkaar af. Maar een kwart van de ondervraagde Nederlanders is van mening dat nieuwe woningen niet buiten de stad mogen worden gebouwd om ruimte te houden voor werk in de stad. Van de ambtenaren en overheidsmedewerkers is maar liefst de helft hierop tegen. “Het publiek hecht blijkbaar sterk aan de nabijheid van werklocaties in stedelijke gebieden”, is dan ook een van de conclusies van het onderzoek.

Jager: “Win-win mogelijk”

Een belangrijke boodschap die hoofdredacteur Jan Jager wil meegeven is dat wonen en werken vaak zijn te combineren. “De Crisis- en Herstelwet biedt meer mogelijkheden ogenschijnlijk tegenstrijdige functies te mixen, wat soms zelfs leidt tot win-wins.” Toch is het volgens Jager nodig voor de stedelijke economie om hier exclusieve werklocaties in te richten. “Het is een opdracht aan gemeentebesturen om belangen zorgvuldig af te wegen.” Vier op de tien professionals geeft aan dat de eigen gemeente de voorkeur geeft aan wonen boven werken. Een kwart zegt dat dit niet het geval is.

DELEN