Woningcorporaties willen verduurzamen met afgedragen huurdersbelastingen

Foto Pixabay

170 woningcorporaties en duurzaamheidsorganisatie Urgenda willen met huurdersbelastingen huurwoningen verduurzamen. Daarvoor pleitten zij bij Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. Met het geld dat de woningcorporaties nu afdragen aan het Rijk, verwachten zij jaarlijks 100.000 huurwoningen duurzaam te kunnen maken. Daarmee zouden ook de lasten voor de huurders omlaag gaan door het dalen van de energierekening.

Huurdersbelastingen inzetten

De woningcorporaties pleiten voor maatregelen als het plaatsen van zonnepanelen op de daken, woningen van het gas halen of huizen beter isoleren. Deze kunnen volgens de organisaties worden bekostigd uit de huurdersbelastingen die nu rechtstreeks naar de Belastingdienst vloeien. Een voorbeeld is de verhuurderheffing, die jaarlijks gemiddeld twee maanden huur per woning bedraagt. Woningcorporaties betalen deze heffing sinds 2013. In 2018 droegen zij in totaal 1,7 miljard euro af aan verhuurderheffing en naar verwachting loopt het totaalbedrag aan huurdersbelastingen op tot 3,7 miljard euro in 2020. Daarmee stellen de woningorganisaties 100.000 huurwoningen per jaar te kunnen verduurzamen. Hierdoor betalen huurders een lagere energierekening en komt het kabinet dichter bij het doel van 25 procent CO2-reductie.

Pars: “Investeringsruimte te klein om klimaatdoelstellingen te realiseren”

Vier Tilburgse woningcorporaties specificeerden de plannen die aan minister Wiebes werden gepresenteerd. Zij kunnen met de 25 miljoen euro die zij jaarlijks kwijtraken aan het Rijk 800 woningen verduurzamen. “Om de klimaatdoelstellingen te realiseren moeten we onze woningen sneller verduurzamen, maar onze investeringsruimte is daarvoor te klein”, legt Hans Pars uit. Pars is bestuursvoorzitter van de Tilburgse woningcorporatie WonenBreburg. “Wij roepen dit kabinet dan ook op de verhuurderheffing hiervoor substantieel in te zetten.” De 25 miljoen euro waar de Tilburgse corporaties van spreken, bedraagt ongeveer 1,5 maand van de ontvangen huurinkomsten en blijft daarmee onder het nationale gemiddelde.

DELEN