Woondeal Eindhoven moet tot 2024 27.000 woningen opleveren

Foto Wikimedia Commons

De regio Eindhoven krijgt er op korte termijn 27.000 nieuwe woningen bij. Het Rijk, de provincie Noord-Brabant en het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) ondertekenden daartoe de woondeal. Hierin spraken zij af de woningbouw te versnellen, voldoende betaalbaar aanbod beschikbaar te maken en excessen aan te pakken. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, gedeputeerde Erik van Merrienboer en wethouder Yasin Torunoglu zetten hun handtekening onder de woondeal tijdens een werkbezoek aan het Eindhovense Strijp-S.

Vestigingsklimaat verbeteren

De woondeal moet tot 2024 ongeveer 27.000 woningen opleveren. In Eindhoven betekent dat bijvoorbeeld een versnelling van de gemiddelde jaarlijkse nieuwbouwproductie tot ongeveer 3.000 woningen. In totaal krijgt de stad er ongeveer 15.000 versneld te bouwen woningen bij. Daarmee reageren het Rijk en de regio op groeiverwachtingen van bedrijven in de streek, het bestaande woningtekort en de behoefte aan een flexibele aanpak. De Eindhovense woondeal is onderdeel van een nationale Woonagenda en sluit aan op de Brainport Nationale Actieagenda. Deze moeten onder meer het vestigingsklimaat in de regio verbeteren. Landelijk wil Ollongren 75.000 woningen per jaar bijbouwen om huidige tekorten te verkleinen. Met de vijf regio’s waar de vraag het grootst is, maakt de minister woondeals. Eerder deed zij dit al met de gemeente Groningen.

Torunoglu: “Je koopt nú niks voor plannen over vijf jaar”

De woondeal omvat een meervoudige aanpak van de woonproblematiek in en rondom Eindhoven. “We kunnen plannen maken voor over vijf jaar, maar daar koop je niks voor als je nú op zoek bent naar een woning”, legt wethouder Yasin Torunoglu uit. De betrokken partijen bekijken daarom of projecten tijdwinst kunnen boeken door bijzondere regels in hun voordeel te gebruiken. Op korte termijn komen er bovendien 1.000 tijdelijke woningen bij, op door de gemeente aan te wijzen locaties. De provincie en het rijk versnellen de procedures waar dat nodig is. Samen willen deze partijen ook excessieve huurstijgingen tegengaan, om de markt voor middenhuur te beschermen. Daarnaast komen er maatregelen om misdragende huurders en verhuurders aan te pakken. In totaal stelt het Rijk 750.000 euro beschikbaar voor onderzoek en pilots.