Woonstichting Triada vreest gevolgen uitbreiding Lelystad Airport

Foto Magalhaes Wikimedia

Woonstichting Triada maakt zich op voor een rechtszaak tegen de staat, vanwege de mogelijke schade die geleden zal worden na de ingebruikname van de nieuwe landingsbanen van Lelystad Airport. Triada verhuurt 6500 woningen in de omgeving van Lelystad. De geluidsoverlast die ontstaat door het nieuwe vliegverkeer tast het woongenot van de bewoners aan en leidt tot waardevermindering van het vastgoed.

Wertheim: “waardeverlies ruim 50 miljoen”

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een brief namens Triada van de Zwolse advocaat Rob Wertheim ontvangen waarin wordt opgeroepen tot een onderzoek naar de geluidsoverlast. Binnen drie weken wil Triada weten of de minister hiertoe bereid is. Het vastgoed van Triada zou bij elkaar zo’n 1 miljard euro waard zijn. Wanneer de WOZ-waardes met 5 procent dalen zal het een waardeverlies van 50 miljoen opleveren. Verder levert dit ook problemen op met garanties voor financieringen en verdere investeringen.

Fouten bij berekening geluidsoverlast

Volgens Triada zijn er fouten gemaakt bij het berekenen van de geluidsoverlast door de uitbreiding van Lelystad Airport. Triada vermoed dat er hogere geluidsniveaus zullen optreden dan er in de Milieu Effect Rapportage zijn vastgesteld en wil daarom een nieuw onderzoek. Verder zou Triada graag zien dat vliegtuigen standaard de noordelijke vertrekroute over het IJsselmeer volgen in plaats van de zuidoostelijke richting, die dwars over de huizen van Triada loopt. Het ministerie wil nog niet reageren op de brief tot na de inspraaktermijn. Daarna zal iedereen binnen enkele weken een reactie ontvangen.