Aantal bouwvergunning in eerste halfjaar op hoogste punt in tien jaar tijd

Foto Pixabay

In de eerste zes maanden van 2021 zijn meer bouwvergunningen voor nieuwe woningen afgegeven dan in de voorgaande tien jaren: 37.600 in totaal. Volgens woningbeleggingsspecialist Capital Value is het mogelijk om dit jaar tot een aantal van 75.000 bouwvergunningen te komen. Nog in de komende kabinetsperiode kan zelfs de mijlpaal van 100.000 vergunningen worden bereikt.

Hoogste aantal in tien jaar

De 37.600 bouwvergunningen die in het eerste halfjaar van 2021 zijn afgegeven, betekenen een sterke stijging ten opzichte van 2020 en 2019. Toen stond de teller na zes maanden op respectievelijk 30.600 en 26.700 bouwvergunningen. Dat was destijds onder meer te wijten aan de verschillende crises omtrent stikstof, pfas-regels en COVID-19. Voor een deel verklaart het lage aantal afgegeven bouwvergunningen het teruglopen van de nieuwbouwproductie van woningen in de afgelopen jaren. Door de huidige impulsen voor woningbouw te versnellen, intensiveren en uit te breiden, is het volgens Capital Value mogelijk om het aantal af te geven bouwvergunning en op termijn de bouwproductie aanzienlijk op te schroeven.

Snijders: “Kritisch kijken naar wat en waar wordt bijgebouwd”

Op basis van eigen onderzoek stelt Capital Value dat het mogelijk is om het aantal uitgegeven bouwvergunningen fors te vergroten, wat noodzakelijk is om het woningtekort en oplopende huur- en koopprijzen op te vangen. “Juist nu er zoveel kapitaal beschikbaar is om meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen is het belangrijk om te investeren in de bouwproductie”, waarmee Marijn Snijders, directeur van Capital Value, zowel op kwantiteit als kwaliteit doelt. “De komende kabinetsperiode zullen marktpartijen en overheid kritisch moeten kijken wat en waar er wordt bijgebouwd om een betere doorstroming op de woningmarkt te bewerkstelligen.”

DELEN