Aantal huizen met schimmelprobleem driemaal groter dan gedacht

Foto Pixabay

Anderhalf miljoen huizen hebben last van schimmels, oftewel 19 procent van de Nederlandse huishoudens. Het geschatte aantal huizen met een schimmelprobleem ligt daarmee drie keer hoger dan in andere schattingen. In 2012 hield het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het nog bij een half miljoen huizen. Vooral huurhuizen met een bouwjaar van voor 1990 kampen met problemen.

Beckerman: “WoonOnderzoek op dit punt erg summier”

Eind november 2018 was een meerderheid in de Tweede Kamer al voor een actieplan tegen schimmel in huizen. Daarom had het driejaarlijks gehouden WoonOnderzoek Nederland ditmaal onder meer betrekking op vocht en schimmelvorming. De nieuwe schatting op anderhalf miljoen aangetaste huizen is het resultaat van dit onderzoek, dat plaatsvindt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De enquête onder 67.500 personen is de belangrijkste informatiebron voor het woonbeleid van overheden. Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid voor de SP, wijst op de noodzaak van aanvullend onderzoek. “Alleen de vraag of mensen last hebben van schimmel is meegenomen”, aldus Berckerman. “Over de ernst van het probleem zijn verder geen vragen gesteld.” Wel is duidelijk dat vooral huizen van voor 1990 last hebben van schimmels. In deze categorie heeft ongeveer dertig procent problemen.

Dubbelslag

Beckerman maant minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) tot actie. “Ze moet woningcorporaties opdracht geven de woningen in te gaan en een plan van aanpak te maken voor huizen met schimmelproblemen”, stelt Beckerman. “En als er niet genoeg geld is moet dat er komen, want het gaat om de gezondheid van mensen.” Het Kamerlid oppert de aanpak te combineren met verduurzaming. “Je slaat meerdere vliegen in één klap.” Met verduurzaming krijgen corporaties toch al te maken de komende jaren. Ollongren laat weten de problematiek heel serieus te nemen. De minister is en gaat in overleg met betrokken partijen en vertegenwoordigers.

DELEN