AFM waarschuwt voor risicovol leengedrag koopstarters

Foto Pixabay

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor zorgwekkend leengedrag onder koopstarters. Een deel van de starters die een huis koopt, sluit daarvoor een hypotheek af die hoger is dan de wettelijke norm. Ook verzwijgt een deel van hen eventuele studieschulden en is de hypotheek vaak niet de enige lening.

Hoger dan de norm

20 tot 40 procent van de koopstarters sluit een hypotheek af die 50.000 tot 70.000 euro hoger is dan wat volgens de wettelijke norm verantwoord is, blijkt uit onderzoek van de AFM. Daarbij plaatst de AFM de kanttekening dat dat niet in alle gevallen betekent dat de hypotheek ook daadwerkelijk te hoog is, aangezien kredietverstrekkers van de norm mogen afwijken. Dat is bijvoorbeeld toegestaan als kopers de hypotheek tevens aanwenden om hun huis te verduurzamen. Desondanks waarschuwt de AFM voor de kwetsbaarheid van veel starters. Zij kunnen vaak nog geen grote financiële tegenslagen opvangen, omdat de daarvoor vereiste financiële buffers ontbreken.

AFM: “Meer financieringsruimte koopstarters werkt averechts”

Niet alleen zijn de hypotheekschulden onverantwoord hoog, ook worden studieschulden verzwegen en sluit een deel meerdere leningen af. Zo hadden twee op de vijf koopstarters in 2018 een studieschuld, waarvan naar schatting 10 procent dat niet met de kredietverstrekker deelde, ondanks een verplichting daartoe. Ook had in 2018 bijna één op de vijf koopstarters andere leningen afgesloten naast hun hypotheek, hoewel de normen voor het opnemen van consumptief krediet in 2020 en 2021 zijn aangescherpt. De AFM waarschuwt dan ook voor een verdere verruiming van de financieringsmogelijkheden voor starters. Bij een gelijk aanbod drijft dat de huizenprijzen verder op, terwijl koopstarters daar juist niet bij gebaat zijn en bovendien nog meer schulden maken.

DELEN