Amsterdam laat tijdelijk grondprijzen herzien voor stimulatie woningbouw

Foto: Unsplash, Tobias Kordt

In Amsterdam kunnen vastgoedontwikkelaars met een project in de hoofdstad de grondprijzen van de vierkante meters waarop ze bouwen laten herzien. Deze crisismaatregel gaat in per 1 januari 2024 en moet ervoor zorgen dat vastgoedontwikkelaars niet ontmoedigd of geremd worden in het bouwen van nieuwe woningen in de stad.

Crisismaatregel

De tijdelijke crisismaatregel is het resultaat van stijgende bouwkosten, hogere rentes en onzekerheid over landelijk beleid met betrekking tot middenhuurwoningen, die de bouwsector sterk hebben vertraagd. Deze vertraging werd ook weerspiegeld in de woningbouwcijfers van de eerste helft van 2023, waarbij slechts 2.355 woningen werden gerealiseerd, ver achter de ambitie van de stad. Normaal gesproken worden grondprijzen één keer afgesproken om ontwikkelende partijen duidelijkheid te bieden bij het plannen van hun bouwprojecten.

Om de bouwproductie in deze uitdagende economische tijden te bevorderen, maakt Amsterdam tijdelijk een uitzondering op deze regel. Vanaf 2024 kunnen ontwikkelende partijen eenmalig verzoeken om herziening van de overeengekomen grondprijzen, zodat deze aan de huidige marktomstandigheden voldoen. Dit kan resulteren in lagere grondprijzen, wat gunstig is voor ontwikkelende partijen.

Reinier van Dantzig

Wethouder Reinier van Dantzig, verantwoordelijk voor Grondzaken en Woningbouw, benadrukte het belang van huisvesting: “Het hebben van een dak boven je hoofd is één van de belangrijkste zorgen van Amsterdammers. Het raakt ieders bestaanszekerheid en vooral jonge mensen zijn de dupe”, stelt hij.

“Tegelijkertijd zien we dat de markt voor ontwikkelende partijen in een paar jaar tijd compleet is omgeslagen. De enkele jaren eerder gemaakte grondprijsafspraken doen geen recht aan de huidige moeilijke economische marktomstandigheden. Door de grondprijzen opnieuw tegen het licht te houden, komen we marktpartijen tegemoet. We hopen vergevorderde bouwprojecten hiermee nét dat zetje te geven om door te kunnen bouwen.”

DELEN