Amsterdamse corporaties willen middeldure huurwoningen bouwen

Foto Pixabay

Amsterdamse woningbouwcorporaties bieden de gemeente aan om honderden middeldure huurwoningen in de stad te bouwen. Daarmee willen zij betaalbare woningen realiseren voor de middenklasse, waarvoor steeds minder plek is op de Amsterdamse woningmarkt. De corporaties verlangen wel dat de gemeente daar een vaste, lagere grondprijs tegenover stelt. In ruil daarvoor beloven zij de huurprijzen voor altijd middelduur te houden.

De Vries: “Wij doen dit om het aanbod vlot te trekken”

De corporaties zijn op dit moment slechts zeer beperkt aanwezig op de commerciële verhuurmarkt. Hoewel zij gezamenlijk in Amsterdam 165.000 woningen bezitten, valt minder dan zes procent van die woningen in de middeldure categorie. Dat zijn huizen met een maandelijkse huurprijs tussen de 700 en 1000 euro. De corporaties zeggen nu echter in te springen op het gebrekkige aanbod huurhuizen voor de middenklasse. “Wij doen dit om het aanbod vlot te trekken”, licht Egbert de Vries, directeur van de koepel van Amsterdamse corporaties AFWC, het aanbod toe. “De maatschappelijke ontwikkelingen en het debat zijn ons niet ontgaan.”

Middenklasse in het nauw

De middenklasse, met een jaarinkomen tussen de 36.000 en 55.000 euro, verdient te veel om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Tegelijkertijd kan deze groep zich geen koophuis of een duurder huurhuis veroorloven. Voor hen is in Amsterdam geen plek en zij zijn genoodzaakt zich in de regio te vestigen. En hoewel de gemeente meer betaalbare huizen wil bouwen voor de middenklasse, blijven de werkelijke aantallen gerealiseerde woningen achter bij de streefcijfers. De corporaties willen daarom honderden nieuwe middeldure huurwoningen bouwen, die zij beloven voor altijd middelduur te houden. In ruil daarvoor verlangen zij van de gemeente een vaste, lagere grondprijs. Wethouder Laurens Ivens is enthousiast en wacht het definitieve aanbod af.

DELEN