Banken gaan voor maatwerk

Nu de herfst is aangebroken en de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt neemt ook de onzekerheid toe. Gelukkig zijn banken sinds het begin van de uitbraak van corona in Nederland begripvol naar hun (zakelijke) partners. Dit deed de Rabobank bijvoorbeeld door uitstel van hypotheekaflossingen. Hoe doen zij dat nu?

De eerste golf als blijk van medewerking

Woordvoerster Elise van Heeswijk verwijst eerst naar de maatregelen die banken nationaal hebben genomen tijdens de eerste golf: “Om snel de eerste liquiditeitsdruk bij ondernemers weg te nemen heeft Rabobank, samen met de andere banken, direct aan het begin van de coronacrisis een groot aantal zakelijke klanten een half jaar uitstel van aflossingsverplichtingen verschaft. Tevens zijn voor zakelijke klanten verschillende diverse corona gerelateerde financieringsregelingen in het leven geroepen. Denk hierbij aan de zogenoemde KCC-regeling en BMKB-C-regeling en de BL-C voor de landbouwsector. Daar waar bedrijven gezond waren voor de coronacrisis, zetten we als Rabobank maximaal in om hen gezond door de crisis heen te loodsen.” Niet alleen zakelijke partners kregen uitstel van betalingen als verlichting van de lasten, ook particulieren konden tot kort geleden drie maanden uitstel van betalingen aanvragen. Sinds 1 oktober proberen banken hun klanten meer te helpen op basis van hun persoonlijke behoeften.

Van Heeswijk: “Door het opnieuw aanscherpen van de maatregelen door de overheid, bepaalde sectoren wederom geconfronteerd met de beperkingen op hun bedrijfsvoering.”

Als voorbeeld van hoe er verschillen kunnen zijn per sector en per regio noemt van Heeswijk de Horeca. “Corona vraagt dus steeds meer om maatwerk voor specifieke doelgroepen en tegelijkertijd samenhang tussen de diverse steunmaatregelen vanuit de overheid en de dienstverlening vanuit de banken.”, aldus van Heeswijk. Met betrekking tot vastgoed is de Rabobank volgens Roel van de Bilt, directeur Rabobank Real Estate Finance, open voor financiering. Echter zijn ze wel kritischer voegt van Heeswijk hier nog aan toe: “We beoordelen aanvragen met de grootste zorgvuldigheid. Vanwege Corona hebben we onze criteria met betrekking tot financiering aangepast. We waren al kritisch over winkels. Door corona geldt dit logischerwijs ook voor horeca en leisure.”

DELEN