Bevolkingsgroei in Europese steden drijft huurwoningmarkt verder omhoog

In Europese steden groeit de bevolking op dit moment harder dan in Europa als geheel. Door demografische ontwikkelingen zoals verstedelijking groeien huishoudens in steden drie keer zo hard. Ook bevolkingsgroei in zijn algemeen en gezinssamenstelling spelen hierin een rol, deze drie factoren zijn sterk met elkaar verbonden. Uit een onderzoek van Greystar blijkt dat een groeiende bevolking in combinatie met verstedelijking en een toename van eenpersoonshuishoudens heeft geleid tot een stijging van 10 procent in het aantal huishoudens in Europese steden sinds 2010. Dit staat in vergelijking met een totale bevolkingsgroei van 3 procent in Europa en het Verenigd Koninkrijk.

Wereldwijd stijgende huizenprijzen door krap aanbod

Naast het feit dat de bevolking in de steden alleen maar toeneemt, zijn de huizenprijzen ook omhoog gegaan. Dit komt met name door er een krap woningaanbod en lage rentetarieven. Doordat de huizenprijzen sneller zijn gegroeid dan de inkomens en de huurprijzen is de huursectormarkt ook gegroeid. Deze verhouding tussen huizenprijzen en inkomensontwikkeling lijkt er zelfs voor te gaan zorgen dat de huurmarkt de koopmarkt gaat inhalen. Eigen woningbezit raakt in steeds meer Europese steden steeds verder weg voor particulieren, hierdoor blijft een huurwoning over als het enige alternatief voor hen die in de stad willen wonen. De uitbraak van corona zou dit proces zelfs nog kunnen versnellen doordat mensen door financiële tegenslagen nog minder snel in aanmerking komen voor een koopwoning.

Mark Kuijpers: “Ook Nederland kampt met chronisch woningtekort”

Nederland blijft in deze trends niet achter in vergelijking met de rest van Europa. Managing director van Greystar Netherlands, Mark Kuijpers, is dan ook van mening dat er in Nederland meer aan gedaan mag worden om het kopen van een woning in de toekomst nog mogelijk te maken: “het jaarlijks aantal nieuw opgeleverde woningen is structureel lager dan de noodzakelijke vervangings- en uitbreidingsvraag, waardoor het tekort verder zal toenemen. Ik pleit voor een “Nationaal Masterplan Wonen” waarin overheid, markt en corporaties zij-aan-zij de schouders eronder zetten om dit vraagstuk het hoofd te bieden.”

DELEN