Breda verzoekt Rijk verhuurdersheffing corporaties met 30 miljoen te verlagen

Foto Pixabay

De gemeente Breda en de Bredase woningcorporaties hebben bij het Rijk een verzoek ingediend om de verhuurdersheffing met 30 miljoen euro te verlagen. Daarmee willen zij de realisatie van 1.200 sociale en 1.800 middeldure huurwoningen stimuleren. Het verzoek is in lijn met het aangekondigde streven van het kabinet om middels een verlaging van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties de woningbouw aan te jagen.

Quaars: “In vier jaar 6.000 woningen bouwen of plannen”

“Breda wil in vier jaar tijd 6.000 woningen bouwen of in de harde planning hebben”, licht wethouder Daan Quaars de ambities van zijn gemeente toe. Daarin is de verzochte verlaging van de verhuurdersheffing een belangrijke factor. “Met die 30 miljoen euro komt de bouw van 1.200 sociale en 1.800 middeldure huurwoningen in Breda echt een stap dichterbij.” Naast de woningen voor de sociale en middeldure huursector is de helft van de 6.000 woningen bestemd voor de vrije sector. De verlaging moet echter alleen gelden voor de corporaties, voor huidige nieuwbouwplannen en in de komende tien jaar te realiseren projecten. De woningcorporaties betaalden in 2019 meer dan 18 miljoen euro aan verhuurdersheffingen aan het Rijk. Door dit bedrag te verminderen, kunnen zij de projecten goedkoper exploiteren en dus de huren matigen.

Stimulans en extra middelen

De Rijksoverheid heeft 1 miljard euro beschikbaar gesteld om de verhuurdersheffing voor woningbouwcorporaties en sociale verhuurders te verminderen. Daarmee willen zij de woningbouw aanjagen. De verhuurders worden immers gestimuleerd betaalbare woningen te bouwen, waarvoor door de verlaagde heffing extra middelen vrijkomen. Het doel is de wachttijden voor woningzoekenden terug te dringen, zodat zij sneller een betaalbare woning kunnen vinden.

DELEN